• "For The Secure Future of The Employees"
1

खुला/समाबेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाको कम्प्युटर शीप परीक्षण र अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना Vacancy Notice

15 11, 2019

2

लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना Vacancy Notice

05 11, 2019

3

पुराना चार पाङ्ग्रे र दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनहरु लिलाम विक्री सम्वन्धी शिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना Tender Notice

22 10, 2019

4

मुद्दती निक्षेप राख्नको लागी गोप्य सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना Quotation Notice

17 10, 2019

5

लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परिक्षा भवन कायम गरिएको सूचना Vacancy Notice

17 10, 2019

6

कोषको ठमेल स्थित भवनका पसल कवलहरु भाडामा दिने सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्रस्वीकृत भएको सूचना Tender Notice

11 10, 2019

7

कोषका लगनखेल स्थित भवनमा पसल, व्यवसाय वा कार्यालय सञ्चालन गर्ने सम्पूर्ण व्यवसायी/संघ संस्थाहरुलाई आफूले भाडामा लिएको स्थान खाली गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना General Notice

11 10, 2019

8

आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना Vacancy Notice

19 09, 2019

9

निवृत्तभरणकोषको काम कर्मचारी संचयकोषले गर्ने General Notice

28 08, 2019

10

कोषको शाखा कार्यालय धनगढीको संचयकर्ता कर्जाको क्षेत्र विस्तार सम्बन्धी सूचना General Notice

26 05, 2019

News & Events