• "For The Secure Future of The Employees"
1

लिखित परीक्षाको परिक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना Vacancy Notice

18 06, 2019

2

कर्मचारी सञ्चय कोषबाट विभिन्न सापटी लिएका ऋणीहरुलाई ऋण चुक्ता गर्न आउने बारे ३५ दिने सार्वजनिक सूचना General Notice

27 05, 2019

3

लिखित परीक्षा कार्यक्रम स्थगित भएको सम्बन्धी जरुरी सूचना Vacancy Notice

27 05, 2019

4

कोषको शाखा कार्यालय धनगढीको संचयकर्ता कर्जाको क्षेत्र विस्तार सम्बन्धी सूचना General Notice

26 05, 2019

5

ADFIAP Award - 2017 (संस्थागत सुशासनमा कोषलाई अवार्ड) General Notice

21 03, 2019

6

अवकाश भई ६ बर्षनाघि सकेका सञ्चयकर्तालाई सञ्चय कोष मौज्दात भुक्तानी लिन आउने सम्बन्धी General Notice

21 03, 2019

7

क. सं. कोषमा नेपाल बैंक लि.का शाखाहरुबाट कोषकट्टी रकम जम्मा गर्ने कार्यालयहरुको लागि जरुरी सूचना General Notice

21 03, 2019

8

सञ्चयकर्ता सापटी सम्बन्धी जरुरी सूचना General Notice

21 03, 2019

9

ब्याजदर परिवर्तन सम्बन्धी सूचना General Notice

19 03, 2019

10

मुद्दती निक्षेप राख्नको लागी गोप्य सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना Quotation Notice

12 03, 2019

News & Events