• "For The Secure Future of The Employees"
1

मुद्दती निक्षेप राख्नको लागी गोप्य सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना Tender Notice

18 09, 2019

2

कोषको ठमेल स्थित भवनका पसल कोठाहरु भाडामा दिने सम्बन्धी प्राप्त सिलबन्दी बोलपत्रहरुको आधारभूत प्रस्ताव स्वीकृत भएको सूचना Tender Notice

04 09, 2019

3

निवृत्तभरणकोषको काम कर्मचारी संचयकोषले गर्ने General Notice

28 08, 2019

4

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना General Notice

25 08, 2019

5

सुची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना Quotation Notice

21 07, 2019

6

लिखित परीक्षा कार्यक्रम स्थगित भएको सम्बन्धी जरुरी सूचना Vacancy Notice

27 05, 2019

7

कोषको शाखा कार्यालय धनगढीको संचयकर्ता कर्जाको क्षेत्र विस्तार सम्बन्धी सूचना General Notice

26 05, 2019

8

ADFIAP Award - 2017 (संस्थागत सुशासनमा कोषलाई अवार्ड) General Notice

21 03, 2019

9

अवकाश भई ६ बर्षनाघि सकेका सञ्चयकर्तालाई सञ्चय कोष मौज्दात भुक्तानी लिन आउने सम्बन्धी General Notice

21 03, 2019

10

क. सं. कोषमा नेपाल बैंक लि.का शाखाहरुबाट कोषकट्टी रकम जम्मा गर्ने कार्यालयहरुको लागि जरुरी सूचना General Notice

21 03, 2019