• "For The Secure Future of The Employees"
1

Re-invitation for Bids for the Construction of Office, Quarter and Guard House Buildings at Kohalpur, Banke Tender Notice

13 01, 2020

2

मुद्दती निक्षेप राख्नको लागी गोप्य सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना Quotation Notice

05 01, 2020

3

बोलपत्र अस्वीकृतको गरिएको सूचना Tender Notice

30 12, 2019

4

बोलपत्र स्वीकृतिको सूचना Tender Notice

20 12, 2019

5

बोलपत्र स्वीकृतिको सूचना Tender Notice

18 12, 2019

6

“सञ्चयकर्ता स्वास्थ्योेपचार योजना” सम्बन्धमा सम्पूर्ण सञ्चयकर्ताको जानकारीको लागि प्रकाशित कर्मचारी सञ्चय कोषको सूचना General Notice

17 12, 2019

7

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना  Tender Notice

13 12, 2019

8

कर्मचारी सञ्चय कोषको लागि आवश्यक Car ( SUV), Motorcycle / Scooter खरिद गर्ने सम्बन्धी Tender Notice

20 11, 2019

9

Invitation for Bids for the Supply, Delivery, Installation & Commissioning of Data Center& Network Equipments Tender Notice

20 11, 2019

10

मुद्दती निक्षेप राख्नको लागी गोप्य सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना Quotation Notice

18 11, 2019