• "For The Secure Future of The Employees"
1

निवेदक कर्मचारीहरुलाई दरखास्त फारम भर्ने सम्बन्धि सूचना Vacancy Notice

17 05, 2019

2

ADFIAP Award - 2017 (संस्थागत सुशासनमा कोषलाई अवार्ड) General Notice

21 03, 2019

3

अवकाश भई ६ बर्षनाघि सकेका सञ्चयकर्तालाई सञ्चय कोष मौज्दात भुक्तानी लिन आउने सम्बन्धी General Notice

21 03, 2019

4

क. सं. कोषमा नेपाल बैंक लि.का शाखाहरुबाट कोषकट्टी रकम जम्मा गर्ने कार्यालयहरुको लागि जरुरी सूचना General Notice

21 03, 2019

5

सञ्चयकर्ता सापटी सम्बन्धी जरुरी सूचना General Notice

21 03, 2019

6

ब्याजदर परिवर्तन सम्बन्धी सूचना General Notice

19 03, 2019

7

मुद्दती निक्षेप राख्नको लागी गोप्य सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना Quotation Notice

12 03, 2019

8

कर्मचारी संचय कोषमा धितो मुल्यांकनकर्ताको सूची अद्यावधिक (नविकरण) तथा नयाँ दर्ता गराउने बारेको सूचना General Notice

06 03, 2019

9

कर्मचारी संचय कोषको लागि आवश्यक Desktop Computer,Dot Matrix Printer, UPS with Battery Set, Battery Set खरिद,आपूर्ति तथा जडान गर्ने सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना Tender Notice

08 02, 2019

10

सरल चक्र कर्जाको साँवा ब्याज फरफारक एवं, कर्जा नविकरण सम्बन्धी कर्मचारी संचय कोषको अत्यन्त जरुरी सूचना General Notice

08 02, 2019

News & Events