• "For The Secure Future of The Employees"
1

ADFIAP Award - 2017 (संस्थागत सुशासनमा कोषलाई अवार्ड) General Notice

21 03, 2019

2

अवकाश भई ६ बर्षनाघि सकेका सञ्चयकर्तालाई सञ्चय कोष मौज्दात भुक्तानी लिन आउने सम्बन्धी General Notice

21 03, 2019

3

क. सं. कोषमा नेपाल बैंक लि.का शाखाहरुबाट कोषकट्टी रकम जम्मा गर्ने कार्यालयहरुको लागि जरुरी सूचना General Notice

21 03, 2019

4

सञ्चयकर्ता सापटी सम्बन्धी जरुरी सूचना General Notice

21 03, 2019

5

ब्याजदर परिवर्तन सम्बन्धी सूचना General Notice

19 03, 2019

6

कर्मचारी संचय कोषमा धितो मुल्यांकनकर्ताको सूची अद्यावधिक (नविकरण) तथा नयाँ दर्ता गराउने बारेको सूचना General Notice

06 03, 2019

7

सरल चक्र कर्जाको साँवा ब्याज फरफारक एवं, कर्जा नविकरण सम्बन्धी कर्मचारी संचय कोषको अत्यन्त जरुरी सूचना General Notice

08 02, 2019

8

संचयकर्ताको KYC(Know Your Contributors) फाराम मार्फत व्यक्तिगत विवरण अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी कर्मचारी संचय कोषको जरुरी सूचना General Notice

24 01, 2019

9

कर्मचारी सञ्चय कोषमा धितो मुल्यांकनकर्ताको सूची अद्यावधिक तथा नयाँ दर्ता गराउने बारेको सूचना General Notice

08 01, 2019

10

कर्मचारी सञ्चय कोषबाट बिभिन्न सापटी लिई किस्ता नियमित नगर्ने र भाखा नाघेको कर्जा चुक्ता नगर्ने ऋणीहरुलाई कोषको अत्यन्त जरुरी सूचना General Notice

20 09, 2018

News & Events