• "For The Secure Future of The Employees"

कर्मचारी सञ्चयकोष ऐन¸ २०१९ View PDF

31 03, 2019

सञ्चयकर्ताको मुनाफा रकमलाई बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको शेयरमा लगानी गर्ने सम्बन्धी बिनियम, २०७४ View PDF

31 03, 2019

कर्मचारी सेवा शर्त (एघारौ संशोधन सहित) नियमावली, २०४८ View PDF

07 01, 2019

कर्मचारी सञ्चय कोष (खरिद) नियमावली, २०७५ View PDF

10 12, 2018

News & Events