• "For The Secure Future of The Employees"


घर सापटी कार्यक्रम २०५७ लागू भएका क्षेत्रहरु

क) महानगर /उपमहानगर / नगरपालिकाहरु

१) काठमाण्डौ महानगरपालिका -
काठमाण्डौ महानगरपालिका सम्पुर्ण बडाका घर घडेरी तथा जग्गा ।

२) ललितपुर उपमहानगरपालिका -
ललितपुर उप महानगरपालिका सम्पुर्ण बडाका घर घडेरी तथा जग्गा ।

३) भक्तपुर -
भक्तपुर नगरपालिका सम्पुर्ण बडाका घर घडेरी तथा जग्गा ।

४) मध्यपुर ठिमी नगरपालिका -
मध्यपुर ठिमी नगरपालिका सम्पुर्ण बडाका घर घडेरी तथा जग्गा ।

५) किर्तिपुर नगरपालिका -
किर्तिपुर नगरपालिकाका सम्पुर्ण बडाका घडेरी तथा जग्गा ।।

६) पोखरा उपमहानगरपालिका -
पोखरा उप महानगरपालिका सम्पुर्ण बडाका घर घडेरी तथा जग्गा ।

७) लेखनाथ नगरपालिका - लेखनाथ नगरपालिका भित्र पृथ्वी राजमार्गको दुवै तर्फ१ कि मी सम्म र तालचोक देखि वेगनास बसपार्क सम्म जाने पीच बाटोको दाया वाया ५०० मिटर क्षेत्र भित्रका मोटर बाटो भएका घर घडेरी तथा जग्गा ।

८) विराटनगर उपमहानगरपालिका - विराटनगर उप महानगरपालिका सम्पुर्ण बडाका घर घडेरी तथा जग्गा ।

९) बनेपा नगरपालिका - बनेपा नगरपालिका मुलसडकको दाया वाय १ कि मी भित्रका घर घडेरी तथा जग्गा ।

१०) धुलिखेल नगरपालिका - धुलिखेल नगरपालिका भित्र मुलसडकको दाया वाय ३०० मिटर भित्रका घर घडेरी तथा जग्गा ।

११) पनौती नगरपालिका - बनेपा -पनौती मुल सडकको दाया वाया ३०० मिटर तथा पनौती बसपार्कको चारै दिशामा ५०० मिटर भित्रका घर घडेरी तथा जग्गा ।

१२) बुटवल नगरपालिका - यस नगरपालिकामा मोटरबाटो रहेका सम्पुर्ण बडाका क्षेत्रका घर घडेरी तथा जग्गा ।

१३) सिर्द्धार्थनगर नगरपालिका - यस नगरपालिकामा मोटरबाटो रहेका सम्पुर्ण बडाका क्षेत्रका घर घडेरी तथा जग्गा । र बुटवल - भैरहवा खण्डको सिर्द्धार्थ राजमार्गसग जोडिएको गा वि स हरुमा राजमार्गको दाया बाया ५०० मिटर क्षेत्र भित्रका घर घडेरी तथा जग्गा ।

१४) भरतपुर नगरपालिका
क) वडा नं १ को नारायणगढ - मुग्लिन राजमार्गको रामनगरसम्म राजमार्गसग जोडिएका घर घडेरी तथा जग्ग । ख) वडा नं २ र ३ का सम्पुर्ण क्षेत्रका घर घडेरी तथा जग्गा । ग) वडा न ४ र ५ को पुल्चोक बवारबाट वेलचोक ,बाह्रघरे हुदै शिवघाट चोक सम्म जाने पीच वाटोको वाया तर्फा घर घडेरी तथा जग्गा घ) वडा न ६ ,७ , ८ , ९ , १० , ११ , १२ , १३ , १४ का सम्पुर्ण क्षेत्रहरु । ङ) माथि उल्लेखित घर घडेरी तथा जग्गा भिर र खोला, घोलको किनारवाट २० मिटर क्षेत्र सभत्र पर्ने , नारायणी नदीको किनाराबाट १०० मिटर र चितवन राष्ट्रिय निकुन्ज / जङ्गलबाट १५० मिटर भित्र पर्ने तथा १० फिट भन्दा कमको बाटो भएको क्षेत्र बाहेक कोषलाई उपयुक्त लागेका घर घडेरी तथा जग्गामा मात्र यस कार्यक्रम अन्तगत ऋण प्रदान गरिने छ ।

१५) रत्ननगर नगरपालिका क) बडा न १ , २ , ६ , ७ र ८ का सम्पुर्ण क्षेत्रहरु । ख) डा न ९ , १२ र १३ को हकमा वडा न १२ स्थित डुम्री चोकबाट पश्चिम बडा नं १३ को जयमङ्गला चोक ,प्रहरी चौकी पन्चकन्या , पन्चद्वीप चोक , गुम्बा नजिकको बाटो हुदै कृष्ण मन्दिर जाने बाटोको दक्षिण तर्फमहेन्द्र राजमार्ग सम्मका घर घडेरी तथा जग्गा र उत्तर तर्फसो बाटोसग जोडिएका घर घडेरी तथा जग्गा । ग) बडा न ३ र ४ को राजमार्ग देखि उत्तर तर्फा सम्पुर्ण क्षेत्र राजमार्ग देखि दक्षिण कयर खोलाको सीमाना सम्मका घर घडेरी तथा जग्गा । घ) नगरपालिकाको सीमाना भित्रका महेन्द्रराजमार्गसग जोडिएका घर घडेरी तथा जग्गा । ङ) माथि उल्लेखत क्षेत्रमा चितवन राष्ट्रिय निकुन्जसग सीमाना जोडिएका वडाहरुमा जङ्गलको छेउको किनाराबाट २०० मिटर भित्रको क्षेत्र , कयर खोला ,खगेरी खोलाको किनारबाट १०० मिटर भित्रको क्षेत्र, बुढी कुलोको किनाराबाट २० मिटर भित्रका क्षेत्र र सम्बन्धित घर जग्गा सम्म जाने बाटो १० फिट भन्दा कम चौडाइ भएका बाहेक कोषलाइ उपयुक्त लागेको क्षेत्रमा यो ऋण प्रदान गर्न सकिने छ ।

१६) हेटौडा नगरपालिका - क) वडा नं १ त्रिभुवन राजपथ देखि पश्चिम चौकी टोल सम्म सडकको दाया वाया २०० मिटर क्षेत्र तथा महेन्द्र राजमार्गको उत्तरतर्फ चाइना क्वाटर देखि चौकी टोलको सीमाना सम्मको क्षेत्र । ख) वडा न. २ , ३ , ४ र १० का घर घडेरी तथा जग्गा । ग) वडा नं ५ कान्ति राजपथको पर्ुवउत्तर २००मिटर र वाकी सम्पुर्ण क्षेत्र । घ) बडा नं ८ औद्योगिक क्षेत्र देखि फापरवारी जाने मुल सडकको दाया वाया १०० मिटर भित्रको प्रस्तावित चन्द्रोदय मावि सम्मको क्षेत्र । ङ) बडा न ९ को महेन्द्र राजमार्ग देखि पश्चिम३०० मिटर सम्म र महेन्द्र राजमार्ग देखि हेटौडा सिमेन्ट उद्योग जाने मुल सडकको दाया वायाको क्षेत्र । च्) बडा नं ११ महेन्द्र राजमार्गको दाया वाया ठाउ हेरी १०० मिटर देखि २०० मिटर भित्रका क्षेत्र ।

ख) काठमाण्डौ उपत्यकाका गाउँ विकास समितिहरुः
१) कपन २) महांकाल ३) खड्का भद्रकाली ४) जोरपाटी ५) गोठाटार ६) तीनथाना ७) नया नैकाप ८) पुरानो नैकाप ९) स्युचाटार १०) सीतापाइला ११) इचगुंनारायण १२) गोलढुङ्गा १३) मनमैजु १४) गोगंबु १५) धापासी १६) सांगा १७) उग्रतारा १८) फुटुङ्ग १९) ठेचो २०) चापागाउ २१) खोकना २२) बुङ्गमती २३) लु भु २४) मच्छेगांउ , २५) चाल्नाखेल २६) तीनथान २७) इमाडोल २८) हरिसिद्धि २९) सैबु ३०) सुनाकोठी ३१) धापाखेल ३२) बागेश्वरी ३३) सुडाल ३४) ताथली ३५) चित्तपोल ३६) झौखेल ३७) छालिङ्ग ३८) दुवाकोट ३९) कटुन्जे ४०) सिपाडोल ४१) नःखेल ४२) मुलपानी ४३) बालकोट ४४) दधिकोट ४५ ) टिकाथली ४६) गोदावरी ४७ ) डांछी ४८) आलापोट ४९) गोकर्ण्र्ाा०) दहचोक ५१) भीमढुङ्गा ५२) सानागाउ ५३) झरुवारासी माथि उल्लेखत गाउँ विकास समितिहरु सम्बन्धमा थप ब्यबस्था • कलङ्की देखि थानकोट सम्मको मुल बाटोको दाया बाया १ कि मी दुरी भित्र पर्ने घर जग्गा । • महाराजगन्ज - बुढानीलकण्ठ बसपार्क सम्म बाटोको दाया बाया १५०० मीटर दुरी भित्र पर्ने घर जग्गा र बूढानीलकण्ठ स्कूल सम्मको २०० मिटर भित्रका घर जग्गा । • ठैब देखि टौखेल सम्म बाटोको दाया बाया १०० मी दुरी भित्र पर्ने घर जग्गा । • हरिसिद्धि देखि ठैब - गोदाबरी बसपार्क सम्म बाटोको दाया बाया ५०० मी दुरी भित्र पर्ने घर जग्गा । • फुटुङ्ग √ मनमैजु - फुटुङ्ग चिम्बर पोखरी सम्म दाया बाया ५०० मी दुरी भित्र पर्ने घर जग्गा । • ठेचो र चापागाउ गा वि स √ सुनाकोठी हुदै चापागाउ गा वि स को बसपार्कको दाया बाया ५०० मी दुरी भित्र पर्ने घर जग्गा । • खोकना र वुङ्गमती गा वि स √ खोकना ,कार्यविनायक र बुङ्गमती बसपार्क सम्म मुल सडकको दाया बाया ५०० मिटर दुरीसम्मको घर जग्गा । • लुःभु गा वि स √ इमाडोल देखि लु भु बसपार्क सम्म मुल सडकको दाया बाया १ कि मी दुरीसम्मको घर जग्गा । • सागा तथा उग्रतारा गा वि स मुल सडकको दाया वाया ५०० मिटर भित्र रहेका घर घडेरी तथा जग्गा । • सीतापाइला चोक देखि रामकोट जाने मुल बाटोको दाया बाया १०० मिटर भित्र रामकोट गा वि स भवनसम्म । • मुलपानी देखि डाछी भद्रबास हुदै आलापोट बसपार्क सम्म तथा मुलपानीबाट सांखु बसपार्क सम्म सडकको दाया बाया ५००मिटर सम्म । • गोकर्णेश्वर मन्दिर देखि नयापाटी गा वि स हुदै सुन्दरीजल बसपार्क सम्म मुल सडकको ५०० मिटर दाया बायाको क्षेत्र । • भीमढुङ्गा - सीतापाइला देखि भीमढुङ्गा बसपार्क सम्म मुल बाटोको दाया वाया ३०० मिटर सम्मको घर जग्गा । • दहचोक - गुरुजुधारा देखि दहचोक बस पार्क सम्मको मुल सडकको दाया बाया ५०० मिटर सम्मको घर जग्गा । • सानागाउ - बुद्ध मन्दिर देखि ठैव सम्म जाने मुल सडकको दाया बाया ५०० मिटर सम्मको घर जग्गा । • झरुवारासी - बज्रबारही मन्दिर बाट झरुवारासी हुदै ठैव सम्म जाने मुल सडकको दाया बाया ५०० मिटर सम्मको घर जग्गा ।

 

१७) घर सापटी लागु भएका क्षेत्रहरु (विराटनगर शाखा कार्यालय अन्तर्गत)

झापा जिल्ला अन्तर्गत

· दमक नगरपालिकाका सम्पूर्ण क्षेत्रहरु

· भद्रपुर नगरपालिका अन्तर्गतका वडा नं. ५, ६, ७, ८, ९, १०, १३ र १४ अन्तर्गतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरु

· मेचीनगर नगरपालिका अन्तर्गत वडा नं. १, ३, ६, १०, ११ र १२ अन्तर्गतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरू

· शनिअर्जुन नगरपालिकाको वडा नं. १, २, ५, ७, ८ र ९ अन्तर्गतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरु

· बिर्तामोड नगरपालिका अन्तर्गतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरु

· कन्काई नगरपालिकाको वडा न. ३, ७ र ८ अन्तर्गतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरु

· शिवसताक्षी नगरपालिको वार्ड नं ६, ७ र ८ एवम् सो नगरपालिकको दुधे–ब्याङ्कडाडा सडकको दायाँबायाँ ३०० मीटरसम्मको क्षेत्रभित्रका घरजग्गाहरू

मोरङ जिल्ला अन्तर्गत

· उर्लावारी नगरपालिकाका वडा नं १, २, ३, ४, ५, ६,७ र ९ का सम्पूर्ण क्षेत्रहरु

· रंगेली नगरपालिकाको वार्ड न. १ र ५ अन्तर्गतका क्षेत्रहरु

· सुन्दरदुलारी नगरपालिकाको पश्चिम बुढी खोलादेखि पूर्व गोठगाउँसम्मको महेन्द्र राजमार्ग दायाँबायाँ १ कि.मि.को दुरीभित्रको क्षेत्र

· कोशीहरैचा नगरपालिकाको वडा नं. १, ४, ९ र १२ अन्तर्गतका सम्पूर्ण क्षेत्र एवम् सो नगरपालिकको विराटचोक–हरैचा सडकको दायाँबायाँ ५०० मीटरभित्र र पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग खण्डको गोठगाउँदेखि पश्चिम बेलबारी नगरपालिकाको सिमासम्म दायाँबायाँ १ कि.मि. क्षेत्रभित्र पर्ने घरजग्गाहरू

· बेलबारी नगरपालिकाको वडा नं २, ३ र ४ अन्तर्गत क्षेत्रहरु

· लेटांङ भोगटेनी नगरपालिकाको वडा नं. ७ र ८ अन्तर्गत क्षेत्रहरु

· पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाको वडा नं. १ र २ अन्तर्गत क्षेत्रहरु

· टंकिसिनवारी गाँउ विकास समतिको सम्पूर्ण क्षेत्रहरु

· बयरवन गाविसको वडा नं ६, ८ र ९अन्तर्गतका क्षेत्रहरु

सुनसरी जिल्ला अन्तर्गत

· इनरुवा नगरपालिकाको बडा नं. ४ वाहेकका सम्पूर्ण क्षेत्रहरु

· दुहवी भलुवा नगरपालिकाको वडा नं. २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९ र १० अन्तर्गतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरु

· मधेसा गाँउ विकास समति अन्तर्गत वडा नं. ५ र ८ का सम्पूर्ण क्षेत्रहरु

· रामधुनी भासी नगरपालिकाको वडा नं २ र ५ एवम् सो नगरपालिकाको झुम्का–रामधुनी सडकको दायाँबायाँ २०० मीटरसम्मको क्षेत्रहरु

· धरान उपमहानगरपालिका अन्तर्गतका वडा नं. २०, २१, २२, २४, २५, २६ र २७ वाहेकका अन्य सम्पूर्ण क्षेत्रहरु

· इटहरी उपमहानगर पालिकाका सम्पूर्ण क्षेत्रहरु

मुख्य राजमार्ग/सडक खण्ड अन्तर्गत देहायका क्षेत्रहरु

घर सापटी तथा शैक्षिक सापटी लागू हुने भनि तोकिएका सम्बन्धित नगरपालिका क्षेत्र भित्रका स्थानहरु वाहेक देहायका लोकमार्ग वा सडक खण्ड अन्तर्गतका देहायका क्षेत्रहरु

· भद्रपुर–चन्द्रगढी–विर्तामोड सडक खण्डको दायाँबायाँ ५०० मीटरभित्र रहेका स्थानहरु

· चन्द्रगढी–चारआली–बुधबारे सडक खण्डको दायाँबायाँ ३०० मीटरभित्र रहेका स्थानहरु

· पाडाजुंगी–गौरीगञ्ज सडक खण्डकोे दायाँबायाँ ३०० मीटरभित्र रहेका स्थानहरु

· विराटनगर–धरान लोकमार्गको दायाँबायाँ १ किलो मीटरभित्र रहेका स्थानहरु

· लक्ष्मीमार्ग–डागीहाट सडकखण्डको दायाँबायाँको ३०० मीटरभित्र रहेका रहेका स्थानहरु

· दुहवी–ईनरुवा सडकखण्डको दायाँबायाँ ३०० मीटर भित्र रहेका स्थानहरु

· विराटनगर–रंगेली–उर्लाबारी सडक खण्डको दायाँबायाँ ५०० मीटरभित्र रहेका स्थानहरु

 

१८) घर सापटी, घर मर्मत सापटी लागू भएका क्षेत्रहरु (बुटवल शाखा कार्यालय अन्तर्गत)

रुपन्देही जिल्ला अन्तर्गत

क) बुटवल नगरपालिका अन्र्तगत मोटरबाटो रहेका सम्पुर्ण बडाका क्षेत्र,

ख) पुर्व पश्चिम राजमार्गको बुटवल देखि सैनामैना नगरपालिकाको बाँसगढीसम्म दायाँ बायाँ १ (एक) कि.मि. सम्मको क्षेत्र र बाँसगढीदेखि सालझण्डी गा.वि.स. को सालझण्डीसम्म दायाँ बायाँ ५०० मीटरसम्मको क्षेत्र,

ग) देवदह नगरपालिका (साविक देवदह गा.वि.स) अर्थात पुर्व – पश्चिम राजमार्गको (बुटवलको पुर्वी भाग) दायाँ बायाँ १(एक) कि.मि. सम्मको क्षेत्र,

घ) तिलोत्तमा नगरपालिकामा बुटवल–भैरहवा खण्डको सिद्धार्थ राजमार्गको दायाँ बायाँ २ (दुई) कि. मि. सम्मको क्षेत्र र बुटवल–भैरहवा खण्डको सिद्धार्थ राजमार्गसँग जोडिएका गा.वि.सहरुमा राजमार्गको दाँया बाँया १५०० मिटर सम्मको क्षेत्र ,

ङ) सिद्घार्थनगर नगरपालिका अन्र्तगत मोटरबाटो रहेका बडाका सम्पुर्ण क्षेत्र

नवलपरासी जिल्ला अन्र्तगत

क) सुनवल न.पा र बर्दघाट न.पा.को बर्दघाटसम्मको क्षेत्र अर्थात पूर्व पश्चिम राजमार्गको दायाँ बायाँ १ (एक) कि.मि. सम्मको उपयुक्त क्षेत्र,

ख) सदरमुकाम परासी जोड्ने सडकहरु अर्थात सुनवलबाट परासी जाने सडकको दायाँ बायाँ भागको २०० मिटर सम्मको क्षेत्र र भुमैबाट परासी जाने सडकको दायाँ बायाँ २०० मिटरसम्मको क्षेत्र,

ग) परासी बजारबाट दक्षिण तर्फको हुलाकीमार्गको भित्री बजार क्षेत्र तथा भुमै र सुनवलसँग जोडिएको हुलाकी मार्गको बाहिरी भागको २०० मीटरसम्मको क्षेत्र,

घ) रामग्राम नगरपालिका (परासी नगरपालिका) बजार क्षेत्रको मोटरबाटोले छोएको सडकसँग जोडिएका उपयुक्त क्षेत्र,

ङ ) कावासोती नगरपालिका र रजहर गा.वि.स को बजार क्षेत्र अर्थात पूर्व पश्चिम राजमार्गको दायाँ बायाँ ५०० मि. सम्मको क्षेत्र,

च) गैडाकोट नगरपालिका (साविक मुकुन्दपुर र अमरपुरी गा.वि.स) अन्र्तगतको पूर्व पश्चिम राजमार्गको दायाँ बायाँ १ (एक) कि.मि. सम्मको क्षेत्र

१९) कोहलपुर नगरपालिका अन्तर्गत

सञ्चयकर्ता सापटी कार्यविधि, २०७३ को अनुसूची २० (क) को खण्ड (ख) बुंदा नं. १३ (क) को क्र.सं. १ देखि ८ को सट्टामा देहाय बमोजिमको १३ (क) को क्र.सं. १ देखि ८ कायम गर्ने:

१. पूर्व पश्चिम लोकमार्गको कोहलपुर चौराहा चोकवाट पूर्वतर्फ रोहिणी खोलासम्मका लोकमार्गको दायाँ÷वायाँ ५०० मीटर भित्रको क्षेत्र

२. पूर्व पश्चिम लोकमार्गको कोहलपुर चौराहा चोकवाट उत्तरतर्फ रत्न लोकमार्ग (सुर्खेत तर्फ जाने वाटो) को चीसापानी सम्मको सडकको दायाँ÷वायाँ ५०० मीटर भित्रको क्षेत्र
३. पूर्व पश्चिम लोकमार्गको कोहलपुर चौराहा चोकवाट पश्चिमतर्फ पूर्व पश्चिम लोकमार्गको दायाँ/वायाँ ७०० मीटर भित्रको मदन चोक सम्मका क्षेत्र
४. पूर्व पश्चिम लोकमार्गको कोहलपुर चौराहा चोकवाट दक्षिणतर्फ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको महेन्द्र बहुमुखि क्याम्पस सम्मको लोकमार्गको दायाँ/वायाँ १००० मीटर भित्रको क्षेत्र,
५. चप्परगौडि चोकवाट उत्तर तर्फ चप्परगौडि खड्गवार सडकको निवुआ पुलचोक सम्मको सडकको दायाँ÷वायाँ ३०० मीटर भित्रको क्षेत्र,
६. पूर्व पश्चिम लोकमार्गको कोहलपुर चौराहा चोकवाट पश्चिम तर्फ पूर्व पश्चिम राजमार्गको मदन चोकवाट उत्तर पट्टि त्रिवेणी चोक – विकासनगर चोक – समावेशी मा.वि. तिलकपुर – समि चोक(ने.रा.नि.मा.वि को पूर्व) को पूर्वहुँदै – जनज्ञान ज्योति मा.वि. कौशिलानगर लाई उत्तर पार्दै कौशिलानगर बजार (सुर्खेत जाने वाटो) को मध्य पश्चिमाञ्चल तालिम शिक्षालय सम्मको सडकले कोहलपुर चोकतर्फ भित्रपार्ने सवै क्षेत्रहरु र सो सडकको वाहिर(अर्को) तर्फ सडकवाट ३०० मीटर सम्मको क्षेत्र,
७. पूर्व पश्चिम लोकमार्गको कोहलपुर चौराहा चोकवाट पश्चिम तर्फ, एनसिसिएन/नर्सिङ्ग कलेजवाट दक्षिण हुदै, सिद्दार्थ आधारभूत विद्यालयलाई वाँया पार्दै – दिव्य विद्यासदन मा.वि. हुँदै त्रिभुवन उ.मा.वि.कोहलपुर सुर्खेतरोडमा जोडिने सडकले कोहलपुर चौराहा चोक तर्फ भित्र पर्ने सबै क्षेत्र र सो सडकको बाहिर (अर्को) तर्फ सडकबाट ३०० मीटर सम्मको क्षेत्र,
८. कोहलपुर नगर विकास समितिवाट विकसित नगर क्षेत्र ।

२०) सुर्खेत जिल्ला अन्तर्गत:
सञ्चयकर्ता सापटी कार्यविधि, २०७३ को अनुसूची २० (क) को खण्ड (ख) बुंदा नं. १४ को (क), (ख) र (ग) को सट्टामा देहाय बमोजिम (क), (ख) र (ग) कायम गर्ने:
(क) वीरेन्द्रनगर नगरपालिका मङ्गलगढी बाङ्गेसिमलसम्म रत्न लोकमार्गको दायां बायां १००० मीटर सम्मको क्षेत्र र धमला चोकदेखि दैलेख सडकको पानी ट्यांकीसम्मको सडकको दायां वांया ५०० मीटरसम्मको क्षेत्र,
(ख) धुलियबिट देखि मङ्गलगढी चोकसम्म रत्न लोकमार्गको दायां बायां १००० मीटर सम्मको क्षेत्र र लाटीकोईली सडक हुंदै शिव मन्दिरसम्मको सडकको दायां वांया ५०० मीटरसम्मको क्षेत्र,
(ग) मङ्गलगढी चोक देखि लाटीकोईलीसम्मको मूलबाटो वरपर १००० मीटर सम्मको क्षेत्र र रत्न राजमार्गको मूलपानी चोकदेखि भुरीगाउं जाने मूल सडकमा पर्ने फलाटे चोकसम्मको दायां वांया ५०० मीटरसम्मको क्षेत्र ।

(२१) कैलाली जिल्ला अन्तर्गत:

(क) धनगढी नगरपालिका :

(१) वडा नं १ को मोहनानदी देखि १ कि.मि. उत्तर क्षेत्र वाहेक वडाको सवै क्षेत्र,

(२) बडा नं २ को सन्तोषी टोलदेखि जिल्ला शिक्षा कार्यालय जाने पक्की पीच बाटोवाट ५०० मिटर दक्षिण र भन्सार कार्यालय अत्तरिया लोकमार्गको पूर्व ५०० मिटर सम्मको क्षेत्र,

(३) वडा नं ३ भन्सार कार्यालय देखि ५०० मिटर छोडी राजपुरसम्मको अत्तरिया लोकमार्ग पश्चिम ५०० मिटर सम्म चौराहा र बुद्ध चोकको पश्चिम क्षेत्र १ कि.मि. सम्मको क्षेत्र,

(४) वडा नं ४, ५, ८, १०, १२ र १३ को सम्पूर्ण क्षेत्र,

(५) वडा नं. ६ जाई मटियारी हुदै ढुङ्गे बजारसम्मको पिच सडक दाया ५०० मिटर सम्म र धनगढी खुटिया सडक र जाई मटियारी ढुङ्गे बजार सडक वीचको सम्पूर्ण क्षेत्र र बासुदेवी उच्च माध्यमिक विद्यालय पूर्वको नाला (मानव धर्म सत्संग भवन) देखि पश्चिम तर्फको सम्पूर्ण क्षेत्र,

(६) वडा नं ७ देवरिया मनिहरा सामुदायिक वनदेखि पश्चिम तर्फका सम्पूर्ण क्षेत्र,

(७) वडा नं ९ भवानी माध्यमिक विद्यालय काली पुलनालादेखि उत्तर पश्चिमको सम्पूर्ण क्षेत्र,

(८) सेतो पुलदेखि पूव मोति चोक सम्म हुलाकी सडकको दायाँ तर्फ ३०० मिटरको क्षेत्र,

(९) धनगढी अत्तरिया लोकमार्गमा गेटा गा.वि.सको राजपुर चोक देखि हरि टे«डिङ्ग कन्र्सन (पेट्रोल पम्प) भन्दा उत्तर तर्फको कल्भर्टसम्म लोकमार्गको दायाँ वायाँ ३०० मिटर सम्मको क्षेत्र,

(१०) धनगढी अत्तरिया लोकमार्गवाट गेटा विमानस्थल जाने पक्की वाटोमा विमानस्थल मूल गेटवाट १ कि.मि. पश्चिम वाहेक वाटोको दायाँ वायाँ जोडिएको क्षेत्र ।

 

(ख) अत्तरिया नगरपालिका :

(१) धनगढी—अत्तरिया लोकमार्गको पूर्व तर्फ १ कि. मि. र पश्चिम तर्फ ५०० मिटरसम्मको क्षेत्र,

(२) अत्तरिया चोकदेखि तेघरी ब्यारेकभन्दा उत्तर पट्टीको कल्भर्टनिरको बाटोबाट पश्चिम जाने मोटर बाटोसम्मको क्षेत्र,

(३) अत्तरिया चोकदेखि पूर्व गुहेश्वरी माध्यमिक विद्यालयसम्म उत्तर दक्षिण १/१ कि. मि. सम्मको क्षेत्रहरु,

(४) पुर्व पश्चिम लोकमार्ग गोदावरी नदीदेखि पश्चिम मोहना नदीसम्म अत्तरिया नगरपालिका वडा नं २ का क्षेत्र,

(५) कैलाली–कञ्चनपुरमा पर्ने पुर्व पश्चिम लोकमार्ग उत्तर दक्षिण तर्फ अत्तरिया चोकदेखि लम्कीसम्मको वीचको भागमा पर्ने निम्न क्षेत्रहरु ः

— चौमाला बजारको दायाँ वायाँ ५०० मीटरसम्मको क्षेत्र,

— मसुरियादेखि मुढा खोलाबजार क्षेत्रको दायाँ वायाँ ५०० मीटरसम्मको क्षेत्र,

— पहलमानपुरको बजार क्षेत्रभित्र दायाँ वायाँ ५०० मीटरसम्मको क्षेत्र,

— सुखड घोडाघोडी क्षेत्रको उपयुक्त भाग र पश्चिमतर्फ भजनी जाने बाटो तर्फ ५०० मीटरसम्मको क्षेत्र,

— बौनिया मुख्य बजारबाट बस्ती क्षेत्रसम्म दायाँ वायाँ १ कि.मी.सम्मको क्षेत्र,

(६) अत्तरियादेखि महेन्द्रनगर तर्फ ः झलारी नगरपालिकाको उत्तर तर्फ १.५ कि.मी. र दक्षिण तर्फ ५०० मीटरसम्मको क्षेत्र ।

 

(ग) टिकापुर नगरपालिका :

 

(१) नगर विकास समितिले बनाएको शहरी योजना (Town Planning) का सम्पूर्ण क्षेत्र,

(२) वडा नं ९ को लम्की—टिकापुर सडक खण्डको पूर्वतर्फ सम्पूर्ण क्षेत्र र पश्चिम तर्फ १ कि.मि. भित्रको क्षेत्र ।

 

(घ) लम्की चुहा नगरपालिका :

 

(१) पूर्व पश्चिम लोकमार्गको लम्की बहुमुखी क्याम्पस चोकदेखि पश्चिम रोरा खोलासम्म उत्तर दक्षिण १/१ कि.मि.सम्मको क्षेत्र,

(२) पूर्व पश्चिम लोकमार्गको पूर्व रोरा खोलादेखि पश्चिम चोरी खोला (स्याउले बजार) सम्म उत्तर दक्षिण ५००/५०० मिटरसम्मका क्षेत्रहरु ।

 

(२२) कन्चनपुर जिल्ला अन्तर्गत:

(क) भिमदत्त नगरपालिका :

(१) नगरपालिकाको पूर्व सीमानादेखि पश्चिम भुजेला खोलासम्म लोकमार्गदेखि उत्तर तर्फ १.५ कि.मि. सम्मका क्षेत्र,

(२) वडा नं २, ४, ५, १७ र १८ को सम्पूर्ण क्षेत्रहरु ।

(३) वडा नं ११ को भुजेला खोला (लोकमार्ग) बाट पूर्व तर्फका सम्पूर्ण क्षेत्रहरु ।

 

(ख) पूर्व पश्चिम लोकमार्ग अन्र्तगत सुडा गा.वि.स.को लोकमार्गदेखि उत्तर तर्फ १.५ कि.मि. र दक्षिण तर्फ ५०० मिटरसम्मका क्षेत्र,

(ग) पूर्व पश्चिम लोकमार्ग अन्र्तगत दैजी गा. वि. स. को लोकमार्गदेखि उत्तर तर्फ १.५ कि.मि. र दक्षिण तर्फ ५०० मिटरसम्मका क्षेत्रहरु ।