• Call Center: +977-01-5970041 (9 AM to 5 PM)

Biratnagar Branch

स्थापना

कोषको पहिलो शाखा कार्यालयको रुपमा  वि.सं. २०४८ सालमा कर्मचारी संचय कोष शाखा कार्यालय विराटनगर स्थापना भएको हो ।

 

कार्यक्षेत्र

यस शाखाको कार्य क्षेत्र हाल प्रदेश नं १ र २ अन्तरगतका इलाम, पांचथर, झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, खोटाङ्ग, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, सिराहा र सप्तरी रहेका छन् ।

 
सेवाहरु 
 • सञ्चयकोष कट्टी फाटँवारी सकंलन
 • परिचयपत्र  समर्थन 
 • विशेष सापटी भुक्तानी
 • अवकाश पछिको भुक्तानी
 • औषधोपचार सोधभर्ना
 • सुत्केरी तथा शिशु स्याहार खर्च
 • दुर्घटना क्षतिपूर्ति
 • काजक्रिया खर्च
 • घर सापटी
 • शैक्षिक सापटी
 • अन्य सुविधाहरु

 

घर सापटी लागु भएका क्षेत्रहरु  - Click Here

सापटी लागु भएका क्षेत्रहरु - Click Here

 

क्र.स. पद नाम इमेल  
कार्यालय प्रमुख  श्री तेज प्रसाद खनाल tejprasad.khanal@epfnepal.com.np
         
 

 

सम्पर्क

फोन नम्बर : २१-४७२७८४, , ०२१-४७२७८६ र ०२१-४७२७८७

मोबाईल नम्बर : ९८५१२२८९५८

फ्याक्स नम्बर : ०२१-४७२७८५

इमेल : biratnagar@epfnepal.com.np

Branches

News & Events