• Call Center: +977-01-5970041 (9 AM to 5 PM)
1

कोषको सूचना Alert Notice

15 04, 2021

2

पुराना अफिस सामान, कम्प्यूटर उपकरण, फर्निचर तथा दुई पाङग्रे सवारी साधन लगायतका अन्य सामानहरुको लिलाम विक्री सम्वन्धी सिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना Tender Notice

13 04, 2021

3

मुद्दती निक्षेप राख्नको लागी गोप्य सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना Quotation Notice

13 04, 2021

4

नयाँ बर्ष २०७८ को मंगलमय शुभकामना Alert Notice

13 04, 2021

5

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना General Notice

07 04, 2021

6

कम्प्युटर उपकरण (हार्डवेयर तथा सफ्टवेयर) आपूर्ति तथा जडान गर्ने सम्बन्धी शिलवन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना Tender Notice

24 03, 2021

7

मुद्दती निक्षेप राख्नको लागी गोप्य सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना Quotation Notice

12 03, 2021

8

आवश्यकता सम्बन्धि सूचना Vacancy Notice

05 03, 2021

9

वोलपत्र स्वीकृतिको सूचना Tender Notice

28 02, 2021

10

मुद्दती निक्षेप राख्नको लागी गोप्य सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना Quotation Notice

14 02, 2021

News & Events