• "For The Secure Future of The Employees"
1

बिशेष सापटी सेवा अनलाईन सञ्चालन गरिएको सूचना Alert Notice

22 05, 2020

2

बिशेष सापटी सेवा अनलाईन सञ्चालन गरिएको सूचना General Notice

22 05, 2020

3

पुराना लिफ्ट लगायत सोसंग सम्वन्धित अन्य सामानहरुको लिलाम विक्री सम्वन्धी सिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना Tender Notice

03 03, 2020

4

कोषको ठमेल स्थित भवनका पसल कोठाहरु भाडामा दिने सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान Tender Notice

24 02, 2020

5

सञ्चयकर्ता स्वास्थ्योपचार योजनाको प्रयाजनार्थ चिकित्सक सुचिकरण सम्बन्धी सूचना General Notice

20 02, 2020

6

Request For Proposal (RFP) को आर्थिक प्रस्ताव खोलिने सम्बन्धी सूचना General Notice

06 02, 2020

7

Request For Proposal (RFP) को आर्थिक प्रस्ताव खोलिने सम्बन्धी सूचना General Notice

06 02, 2020

8

Re-invitation for Bids for the Construction of Office, Quarter and Guard House Buildings at Kohalpur, Banke Tender Notice

13 01, 2020

9

मुद्दती निक्षेप राख्नको लागी गोप्य सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना Quotation Notice

05 01, 2020

10

बोलपत्र अस्वीकृतको गरिएको सूचना Tender Notice

30 12, 2019