• Call Center: +977-01-5970041 (9 AM to 5 PM)
1

कल सेन्टर सेवा सञ्चालनमा भएको परिवर्तन सम्बन्धीे जानकारी General Notice

15 01, 2021

2

मुद्दती निक्षेप राख्नको लागी गोप्य सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना Quotation Notice

15 01, 2021

3

कोषको ठमेल स्थित भवनका पसल कोठाहरु भाडामा दिने सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान Tender Notice

05 01, 2021

4

मुद्दती निक्षेप राख्नको लागी गोप्य सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना Quotation Notice

04 01, 2021

5

कर्मचारी संचय कोषका संचयकर्ता तथा संचयकर्ता कार्यालयहरुमा जरुरी सूचना तथा जानकारी General Notice

27 12, 2020

6

संचयकर्ता तथा संचयकर्ता कार्यालयहरुमा जरुरी सूचना तथा जानकारी Alert Notice

27 12, 2020

7

Online Special Loan Repayment Process Manual General Notice

13 12, 2020

8

इलेक्ट्रिसियन तथा Water Treatment Plant संचालनका लागि प्राविधिक सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना Quotation Notice

01 12, 2020

9

Online Special Loan Process Manual General Notice

27 11, 2020

10

मुद्दती निक्षेप राख्नको लागी गोप्य सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना Quotation Notice

24 11, 2020

News & Events