• "For The Secure Future of The Employees"
1

मौजुदा सुची दर्ता गर्ने सम्बन्धमा सूचना General Notice

21 07, 2020

2

मुद्दती निक्षेप राख्नको लागी गोप्य सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना Quotation Notice

19 07, 2020

3

कर्मचारी सञ्चय कोषबाट सञ्चयकर्तालाई दिने र लिने व्याजदर तथा निवृत्तभरण कोषबाट योगदानकर्तालाई दिने ब्याजदर सम्बन्धी जरुरी सूचना Alert Notice

16 07, 2020

4

कोषको ठमेल स्थित भवनका पसल कोठाहरु भाडामा दिने सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको प्रकृया रद्द गरिएको सूचना General Notice

16 07, 2020

5

कर्मचारी सञ्चय कोषबाट बिभीन्न सापटी लिई किस्ता नियमित नगर्ने र भाखा नाघेको कर्जा चुक्ता नगर्ने ऋणीहरुलाई कोषको अत्यन्त जरुरी सूचना General Notice

10 07, 2020

6

नियुक्तिको लागि सम्पर्क राख्ने सूचना Vacancy Notice

01 07, 2020

7

Interview Notice - CA (Level 7) Vacancy Notice

15 06, 2020

8

मुद्दती निक्षेपको लागि गोप्य सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना Quotation Notice

09 06, 2020

9

बिशेष सापटी सेवा अनलाईन सञ्चालन गरिएको सूचना General Notice

22 05, 2020

10

पुराना लिफ्ट लगायत सोसंग सम्वन्धित अन्य सामानहरुको लिलाम विक्री सम्वन्धी सिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना Tender Notice

03 03, 2020

News & Events