• Call Center: +977-01-5970041 (9 AM to 5 PM)
1

NOTICE FOR SEALED QUOTATION FOR INTERNET CONNECTIVITY Quotation Notice

24 09, 2021

2

मुद्दती निक्षेप राख्नको लागी गोप्य खामवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना Quotation Notice

13 09, 2021

3

KYC विवरण अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा कोषको जरुरी सूचना General Notice

02 09, 2021

4

कम्प्युटर उपकरण (हार्डवेयर तथा सफ्टवेयर) आपूर्ति तथा जडान गर्ने सम्बन्धी बोलपत्रहरु स्वीकृत हुने आशयको सूचना Tender Notice

19 08, 2021

5

मुद्दती निक्षेप राख्नको लागी गोप्य खामवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना Quotation Notice

13 08, 2021

6

NOTICE FOR EXPRESSION OF INTEREST (EOI) FOR CONSULTING SERVICES General Notice

04 08, 2021

7

मौजुदा सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना General Notice

26 07, 2021

8

कर्मचारी सञ्चय कोषको सञ्चयकर्ता कर्जा विभाग स्थानान्तरण सम्बन्धि जरुरी सूचना General Notice

18 07, 2021

9

कोषको सूचना Alert Notice

16 07, 2021

10

मुद्दती निक्षेप राख्नको लागी इमेल मार्फत दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना Quotation Notice

15 07, 2021