• Call Center: +977-01-5970041 (9 AM to 5 PM)
1

कोषको ठमेलस्थित भवनका पसल इकाईहरु भाडामा दिने सम्बन्धी पुनःसिलबन्दी बोलपत्र आह्वान Tender Notice

14 06, 2022

2

मुद्दती निक्षेप नवीकरणको लागी गोप्य खामवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना Quotation Notice

13 06, 2022

3

Invitation for Electronic Bids for the Supply, Delivery, Installation and Commissioning of Modular Data Center Solution Tender Notice

08 06, 2022

4

RE: INVIATION FOR SEALED QUATION FOR INFORMATION SECURITY AUDIT; AND VULNERABILITY ASSESSMENT AND PENETRATION TESTING (VAPT) Quotation Notice

23 05, 2022

5

Invitation for Electronic Bids for the Supply & Delivery of Computer Equipments Tender Notice

23 05, 2022

6

मुद्दती निक्षेप राख्नको लागी गोप्य खामवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना Quotation Notice

12 05, 2022

7

INVITATION FOR SEALED QUOTATIONFOR INFORMATION SECURITY AUDIT; AND VULNERABILITY ASSESSMENT AND PENETRATION TESTING (VAPT) Quotation Notice

04 05, 2022

8

मुद्दती निक्षेप नवीकरणको लागी गोप्य खामवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना Quotation Notice

13 04, 2022

9

Invitation for Bids for Supply & Delivery of Card Printer, Printer Head and Ribbon; and PVC Card with Card Cover Tender Notice

20 03, 2022

10

मुद्दती निक्षेप राख्नको लागी गोप्य खामवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना Quotation Notice

14 03, 2022