• "For The Secure Future of The Employees"

कर्मचारी सञ्चय कोष स्थापनाको ५९ औँ वर्ष प्रवेशको सुखद् अवसरमा प्रकाशित शुभकामना सन्देश ।

कर्मचारी सञ्चय कोष स्थापनाको ५९ औँ वर्ष प्रवेशको सुखद् अवसरमा सम्पूर्ण सञ्चयकर्ता तथा निवृत्तभरण योजनाका
योगदानकर्ताको सन्तुष्टि प्रति सदैव प्रतिबद्ध रहने संकल्प सहित कोषका सेवा र सुविधालाई थप गुणस्तरीय र दिगो
बनाउने प्रण गर्दै सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ ।