• Call Center: +977-01-5970041 (9 AM to 5 PM)

इलेक्ट्रिसियन तथा Water Treatment Plant संचालनका लागि प्राविधिक सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

इलेक्ट्रिसियन तथा Water Treatment Plant संचालनका लागि प्राविधिक सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

News & Events