• Call Center: +977-01-5970041 (9 AM to 5 PM)

सुरक्षाकर्मी सेवा करारमा लिने सम्बन्धी शिलवन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना

सुरक्षाकर्मी सेवा करारमा लिने सम्बन्धी शिलवन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना

News & Events