• Call Center: +977-01-5970041 (9 AM to 5 PM)

पुराना अफिस सामान, कम्प्यूटर उपकरण, फर्निचर तथा दुई पाङग्रे सवारी साधन लगायतका अन्य सामानहरुको लिलाम विक्री सम्वन्धी सिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

सिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

News & Events