• Call Center: +977-01-5970041 (9 AM to 5 PM)

कोषका लागि सुरक्षाकर्मी सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

कोषका लागि सुरक्षाकर्मी सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

News & Events