• Call Center: +977-01-5970041 (9 AM to 5 PM)

कोषको पुल्चोक स्थित भवनमा रहेका पुराना अफिस सामान, कम्प्युटर उपकरण, फर्निचर तथा दुई पाङग्रे सवारी साधन लगायत अन्य सामानहरुको लिलाम बिक्रीको बोलपत्र दर्ता तथा खोल्ने कार्य स्थगित भएको सूचना

कोषको पुल्चोक स्थित भवनमा रहेका पुराना अफिस सामान, कम्प्युटर उपकरण, फर्निचर तथा दुई पाङग्रे सवारी साधन लगायत अन्य सामानहरुको लिलाम बिक्रीको बोलपत्र दर्ता तथा खोल्ने कार्य स्थगित भएको सूचना

News & Events