• Call Center: +977-01-5970041 (9 AM to 5 PM)

कम्प्युटर उपकरण (हार्डवेयर तथा सफ्टवेयर ) आपूर्ति तथा जडान गर्ने सम्बन्धी पुनः सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना

कम्प्युटर उपकरण (हार्डवेयर तथा सफ्टवेयर ) आपूर्ति तथा जडान गर्ने सम्बन्धी पुनः सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना

News & Events