• Call Center: +977-01-5970041 (9 AM to 5 PM)

लगनखेलस्थित कोषको अफिस एवं व्यावसायिक भवनको भुई तला, पहिलो तला र दोस्रो तलामा खाली रहेको स्थानमा बैंक तथा वित्तिय संस्था/सहकारी/बीमासंग सम्बन्धित कार्यालयहरुलाई भाडामा लगाउने सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान

लगनखेलस्थित कोषको अफिस एवं व्यावसायिक भवनको भुई तला, पहिलो तला र दोस्रो  तलामा खाली रहेको स्थानमा बैंक तथा वित्तिय संस्था/सहकारी/बीमासंग सम्बन्धित कार्यालयहरुलाई भाडामा लगाउने सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान

News & Events