• Call Center: +977-01-5970041 (9 AM to 5 PM)

कर्मचारी सञ्चय कोषबाट धितोमा आधारित बिभिन्न सापटी लिई किस्ता नियमित नगर्ने र भाखा नाघेको कर्जा चुक्ता नगर्ने ऋणीहरुलाई कोषको अत्यन्त जरुरी सूचना

कर्मचारी सञ्चय कोषबाट धितोमा आधारित बिभिन्न सापटी लिई किस्ता नियमित नगर्ने र भाखा नाघेको कर्जा चुक्ता नगर्ने ऋणीहरुलाई कोषको अत्यन्त जरुरी सूचना

News & Events