• Call Center: +977-01-5970041 (9 AM to 5 PM)

कोषको ठमेलस्थित भवनका पसल इकाईहरु भाडामा दिने सम्बन्धी पुनःसिलबन्दी बोलपत्र आह्वान

कोषको ठमेलस्थित भवनका पसल इकाईहरु भाडामा दिने सम्बन्धी 
पुनःसिलबन्दी बोलपत्र आह्वान