• "For The Secure Future of The Employees"
1

बिशेष सापटी सेवा अनलाईन सञ्चालन गरिएको सूचना General Notice

22 05, 2020

2

सञ्चयकर्ता स्वास्थ्योपचार योजनाको प्रयाजनार्थ चिकित्सक सुचिकरण सम्बन्धी सूचना General Notice

20 02, 2020

3

Request For Proposal (RFP) को आर्थिक प्रस्ताव खोलिने सम्बन्धी सूचना General Notice

06 02, 2020

4

Request For Proposal (RFP) को आर्थिक प्रस्ताव खोलिने सम्बन्धी सूचना General Notice

06 02, 2020

5

“सञ्चयकर्ता स्वास्थ्योेपचार योजना” सम्बन्धमा सम्पूर्ण सञ्चयकर्ताको जानकारीको लागि प्रकाशित कर्मचारी सञ्चय कोषको सूचना General Notice

17 12, 2019

6

कोषका लगनखेल स्थित भवनमा पसल, व्यवसाय वा कार्यालय सञ्चालन गर्ने सम्पूर्ण व्यवसायी/संघ संस्थाहरुलाई आफूले भाडामा लिएको स्थान खाली गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना General Notice

11 10, 2019

7

निवृत्तभरणकोषको काम कर्मचारी संचयकोषले गर्ने General Notice

28 08, 2019

8

कोषको शाखा कार्यालय धनगढीको संचयकर्ता कर्जाको क्षेत्र विस्तार सम्बन्धी सूचना General Notice

26 05, 2019

9

ADFIAP Award - 2017 (संस्थागत सुशासनमा कोषलाई अवार्ड) General Notice

21 03, 2019

10

अवकाश भई ६ बर्षनाघि सकेका सञ्चयकर्तालाई सञ्चय कोष मौज्दात भुक्तानी लिन आउने सम्बन्धी General Notice

21 03, 2019