• Call Center: +977-01-5970041 (9 AM to 5 PM)
1

Invitation for Bids for the Renovation of Karmachari Sanchaya Kosh Building (Kathmandu Mall) at Sundhara, Kathmandu Tender Notice

15 07, 2021

2

कम्प्युटर उपकरण (हार्डवेयर तथा सफ्टवेयर ) आपूर्ति तथा जडान गर्ने सम्बन्धी पुनः सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना Tender Notice

07 07, 2021

3

पुराना अफिस सामान, कम्प्यूटर उपकरण, फर्निचर तथा दुई पाङग्रे सवारी साधन लगायतका अन्य सामानहरुको लिलाम विक्री सम्वन्धी सिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना Tender Notice

13 04, 2021

4

कम्प्युटर उपकरण (हार्डवेयर तथा सफ्टवेयर) आपूर्ति तथा जडान गर्ने सम्बन्धी शिलवन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना Tender Notice

24 03, 2021

5

वोलपत्र स्वीकृतिको सूचना Tender Notice

28 02, 2021

6

सुरक्षाकर्मी सेवा करारमा लिने सम्बन्धी शिलवन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना Tender Notice

31 01, 2021

7

लिलाम बिक्रीका लागि शिलवन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना Tender Notice

27 01, 2021

8

कोषको ठमेल स्थित भवनका पसल कोठाहरु भाडामा दिने सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान Tender Notice

05 01, 2021

9

Invitation for Bids for the Supply, Delivery and Installation of...... Tender Notice

18 09, 2020

10

Invitation for Bids for the Construction... Tender Notice

15 09, 2020

News & Events