• Call Center: +977-01-5970041 (9 AM to 5 PM)
1

पुराना अफिस सामान, कम्प्यूटर उपकरण, फर्निचर तथा दुई पाङग्रे सवारी साधन लगायतका अन्य सामानहरुको लिलाम विक्री सम्वन्धी सिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना Tender Notice

13 04, 2021

2

कम्प्युटर उपकरण (हार्डवेयर तथा सफ्टवेयर) आपूर्ति तथा जडान गर्ने सम्बन्धी शिलवन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना Tender Notice

24 03, 2021

3

वोलपत्र स्वीकृतिको सूचना Tender Notice

28 02, 2021

4

सुरक्षाकर्मी सेवा करारमा लिने सम्बन्धी शिलवन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना Tender Notice

31 01, 2021

5

लिलाम बिक्रीका लागि शिलवन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना Tender Notice

27 01, 2021

6

कोषको ठमेल स्थित भवनका पसल कोठाहरु भाडामा दिने सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान Tender Notice

05 01, 2021

7

Invitation for Bids for the Supply, Delivery and Installation of...... Tender Notice

18 09, 2020

8

Invitation for Bids for the Construction... Tender Notice

15 09, 2020

9

कोषको सुन्धारा स्थित भवनमा रहेका पुराना लिफ्ट लगायत सोसंग सम्वन्धित अन्य सामानहरुको लिलाम बिक्रीको बोलपत्र दर्ता तथा खोल्ने मिति संशोधन बारेको सूचना Tender Notice

14 09, 2020

10

स्थगित भएको पुराना लिफ्ट लगायत सोसंग सम्वन्धित अन्य सामानहरुको पुनः लिलाम विक्री सम्वन्धी शिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना Tender Notice

17 08, 2020

News & Events