• "For The Secure Future of The Employees"
1

पुराना लिफ्ट लगायत सोसंग सम्वन्धित अन्य सामानहरुको लिलाम विक्री सम्वन्धी सिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना Tender Notice

03 03, 2020

2

कोषको ठमेल स्थित भवनका पसल कोठाहरु भाडामा दिने सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान Tender Notice

24 02, 2020

3

Re-invitation for Bids for the Construction of Office, Quarter and Guard House Buildings at Kohalpur, Banke Tender Notice

13 01, 2020

4

बोलपत्र अस्वीकृतको गरिएको सूचना Tender Notice

30 12, 2019

5

बोलपत्र स्वीकृतिको सूचना Tender Notice

20 12, 2019

6

बोलपत्र स्वीकृतिको सूचना Tender Notice

18 12, 2019

7

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना  Tender Notice

13 12, 2019

8

कर्मचारी सञ्चय कोषको लागि आवश्यक Car ( SUV), Motorcycle / Scooter खरिद गर्ने सम्बन्धी Tender Notice

20 11, 2019

9

Invitation for Bids for the Supply, Delivery, Installation & Commissioning of Data Center& Network Equipments Tender Notice

20 11, 2019

10

पुराना चार पाङ्ग्रे र दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनहरु लिलाम विक्री सम्वन्धी शिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना Tender Notice

22 10, 2019

News & Events