• Call Center: +977-01-5970041 (9 AM to 5 PM)
1

Invitation for Bids for Supply & Delivery of Card Printer, Printer Head and Ribbon; and PVC Card with Card Cover Tender Notice

20 03, 2022

2

लगनखेलस्थित कोषको अफिस एवं व्यावसायिक भवनको भुई तला, पहिलो तला र दोस्रो तलामा खाली रहेको स्थानमा बैंक तथा वित्तिय संस्था/सहकारी/बीमासंग सम्बन्धित कार्यालयहरुलाई भाडामा लगाउने सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान Tender Notice

26 12, 2021

3

कोषको ठमेल स्थित भवनका पसल कोठाहरु भाडामा दिने सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान Tender Notice

24 11, 2021

4

लगनखेलस्थित कोषको अफिस एवं व्यावसायिक भवनको पहिलो र दोस्रो तलामा खाली रहेको स्थानमा बैंक तथा वित्तिय संस्था/सहकारी/बीमासंग सम्बन्धित कार्यालयहरुलाई भाडामा लगाउने सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान Tender Notice

09 11, 2021

5

Invitation for Bids for the Renovation and Maintenance Works of Commercial Complex Building (Kathmandu Mall) at Sundhara, Kathmandu Tender Notice

08 11, 2021

6

सरसफाइकर्मी तथा सुपरीक्षक सेवा करारमा लिने सम्वन्धी सिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना Tender Notice

19 10, 2021

7

कम्प्युटर उपकरण (हार्डवेयर तथा सफ्टवेयर) आपूर्ति तथा जडान गर्ने सम्बन्धी बोलपत्रहरु स्वीकृत हुने आशयको सूचना Tender Notice

19 08, 2021

8

Invitation for Bids for the Renovation of Karmachari Sanchaya Kosh Building (Kathmandu Mall) at Sundhara, Kathmandu Tender Notice

15 07, 2021

9

कम्प्युटर उपकरण (हार्डवेयर तथा सफ्टवेयर ) आपूर्ति तथा जडान गर्ने सम्बन्धी पुनः सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना Tender Notice

07 07, 2021

10

पुराना अफिस सामान, कम्प्यूटर उपकरण, फर्निचर तथा दुई पाङग्रे सवारी साधन लगायतका अन्य सामानहरुको लिलाम विक्री सम्वन्धी सिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना Tender Notice

13 04, 2021

News & Events