• Call Center: +977-01-5970041 (9 AM to 5 PM)
1

कोषको ठमेल स्थित भवनका पसल कोठाहरु भाडामा दिने सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान Tender Notice

05 01, 2021

2

Invitation for Bids for the Supply, Delivery and Installation of...... Tender Notice

18 09, 2020

3

Invitation for Bids for the Construction... Tender Notice

15 09, 2020

4

कोषको सुन्धारा स्थित भवनमा रहेका पुराना लिफ्ट लगायत सोसंग सम्वन्धित अन्य सामानहरुको लिलाम बिक्रीको बोलपत्र दर्ता तथा खोल्ने मिति संशोधन बारेको सूचना Tender Notice

14 09, 2020

5

स्थगित भएको पुराना लिफ्ट लगायत सोसंग सम्वन्धित अन्य सामानहरुको पुनः लिलाम विक्री सम्वन्धी शिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना Tender Notice

17 08, 2020

6

पुराना लिफ्ट लगायत सोसंग सम्वन्धित अन्य सामानहरुको लिलाम विक्री सम्वन्धी सिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना Tender Notice

03 03, 2020

7

कोषको ठमेल स्थित भवनका पसल कोठाहरु भाडामा दिने सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान Tender Notice

24 02, 2020

8

Re-invitation for Bids for the Construction of Office, Quarter and Guard House Buildings at Kohalpur, Banke Tender Notice

13 01, 2020

9

बोलपत्र अस्वीकृतको गरिएको सूचना Tender Notice

30 12, 2019

10

बोलपत्र स्वीकृतिको सूचना Tender Notice

20 12, 2019

News & Events