• Call Center: +977-01-5970041 (9 AM to 5 PM)
1

कम्प्युटर उपकरण (हार्डवेयर तथा सफ्टवेयर) आपूर्ति तथा जडान गर्ने सम्बन्धी बोलपत्रहरु स्वीकृत हुने आशयको सूचना Tender Notice

19 08, 2021

2

Invitation for Bids for the Renovation of Karmachari Sanchaya Kosh Building (Kathmandu Mall) at Sundhara, Kathmandu Tender Notice

15 07, 2021

3

कम्प्युटर उपकरण (हार्डवेयर तथा सफ्टवेयर ) आपूर्ति तथा जडान गर्ने सम्बन्धी पुनः सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना Tender Notice

07 07, 2021

4

पुराना अफिस सामान, कम्प्यूटर उपकरण, फर्निचर तथा दुई पाङग्रे सवारी साधन लगायतका अन्य सामानहरुको लिलाम विक्री सम्वन्धी सिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना Tender Notice

13 04, 2021

5

कम्प्युटर उपकरण (हार्डवेयर तथा सफ्टवेयर) आपूर्ति तथा जडान गर्ने सम्बन्धी शिलवन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना Tender Notice

24 03, 2021

6

वोलपत्र स्वीकृतिको सूचना Tender Notice

28 02, 2021

7

सुरक्षाकर्मी सेवा करारमा लिने सम्बन्धी शिलवन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना Tender Notice

31 01, 2021

8

लिलाम बिक्रीका लागि शिलवन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना Tender Notice

27 01, 2021

9

कोषको ठमेल स्थित भवनका पसल कोठाहरु भाडामा दिने सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान Tender Notice

05 01, 2021

10

Invitation for Bids for the Supply, Delivery and Installation of...... Tender Notice

18 09, 2020