• Call Center: +977-01-5970041 (9 AM to 5 PM)

(क) इ–सर्भिस तथा KYC को सम्बन्धमा


१. इ–सर्भिस खाता खोल्न के गर्नु पर्ला?
सबैभन्दा पहिले सञ्चयकर्ताले कोषको वेबसाईटः www.epfnepal.com.np मा उपलब्ध अनलाइन KYC फाराम भरेर Submission Number सहितको प्रीन्ट, नागरिकताको प्रतिलिपि र सञ्चयकोष परिचय पत्रको प्रतिलिपि सहित कोषको सम्बन्धित शाखामा स्वयं उपस्थित हुनु पर्दछ । त्यस पश्चात् कोषले तपाईको फोटो सहितको बायेमेट्रीक विवरण कोषको प्रणालीमा अध्याबधिक गरी सञ्चयकर्ताको मेबाइल नं मा UCIN (KYC Number), username र password उपलब्ध गराउने छ । उक्त username र password प्रयोग गरी सञ्चयकर्ताले आफ्नो कोष तथा कर्जा (घर सापटी, शैक्षिक सापटी, विशेष सापटी, घर मर्मत) को विवरण बुझ्न र अनलाइन सापटी माग गर्न सक्ने सुबिधा उपलकब्ध हुनेछ । UCIN नम्बर उपयोग गरी www.connectips.com मार्फत सञ्चयकर्ताले कोषबाट लिएको सापटी फिर्ता गर्न समेत सहज हुन्छ ।

२. SMS सेवा लिन के गर्नु पर्दछ?
KYC विवरण अध्यवधिक गरीसकेपछि सञ्चयकर्ताको Mobile No. मा SMS सेवा स्वत उपलब्ध हुन्छ ।
३. SMS Service बाट आफ्नो जम्मा भएको रकम कसरी हेर्न सकिन्छ?
कोषको E-Service सेवा प्रयोगकर्ताहरुले आफ्नो मोबाइलको message box मा PIN_Code BAL टाईप गरी 35750 मा पठाई आफ्नो कोष तथा कर्जा (विशेष सापटी, घर सापटी, शैक्षिक सापटी, घर मर्मत) सम्बन्धी विवरणको SMS Response प्राप्त गर्न सकिने छ । हाललाई NTC का GSM मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि मात्र यो सेवा उपलब्ध छ ।

४. Individual KYC विवरण अध्यावधिक गर्न के गर्नुपर्छ?
सर्वप्रथम कोषको वेबसाईट www.epfnepal.com.np मा गएर सञ्चयकर्ता स्वयंले KYC विवरण भरी Submit गर्नुपर्छ । KYC विवरण Submit गरिसकेपछि प्राप्त हुने Submission Number तथा KYC विवरणको Print लिएर सम्बन्धित कर्मचारी स्वयं कोष कार्यालयमा गै आफ्नो Photo, Signature तथा Thumb Impression लाई Register गराउनु पर्दछ । यति गरिसकेपछि सम्बन्धित सञ्चयकर्ता निजको E-mail र Mobile नम्बरमा User Name तथा Password प्राप्त हुन्छ ।

५. Office KYC विवरण अध्यावधिक गर्न के गर्नुपर्छ?
कोष कट्टी गरि पठाउने कार्यालयले कोषको वेबसाईट www.epfnepal.com.np मा गएर त्यहाँ रहेको Office KYC मा Click गरी Office KYC विवरण भर्नुपर्दछ । भरिएको विवरण Submit गरेपछि Office KYC मा भरेको E-mail मा विवरण सहितको Link प्राप्त हुनेछ, सो Link मा Click गर्नुपर्दछ । यति गरेपछि सो विवरण Verification को लागि कर्मचारी सञ्चय कोषमा पुग्दछ । सञ्चय कोष कार्यालयबाट सो Office KYC विवरण स्वीकृत भएपछि सम्बन्धित कार्यालयको E-mail मा User Name तथा Password प्राप्त हुनेछ ।

६. KYC विवरण अद्यावधिक गराउँदा के फाईदा हुन्छ?
कोषबाट सञ्चयकर्तालाई प्रदान गरिने सबै किसिमका सेवा सुविधालाई क्रमशः KYC विवरणसँग जोडिदै लगिएको हुँदा KYC विवरण भर्न बाँकी रहेका सञ्चयकर्ता तथा कार्यालयहरुले समेत आफ्नो KYC विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्दछ । सञ्चयकर्ता कर्मचारीको लागि यसका फाईदालाई देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ: सञ्चयकर्ताको सम्पूर्ण विवरण अध्यावधिक हुने, कोषको आधुनिक सेवा सुविधामा सहज पहुँच हुने, कोषमा सम्पर्क राख्न सहज हुने, कोषबाट प्राप्त हुने रकम आफ्नो बैंक खातामा सोझै जम्मा हुने, कोषमा बुझाउनुपर्ने सापटी रकम आफ्नो बैंक खाताबाट सोझै कोषको खातामा जम्मा गर्न सहज हुने ।

७. Office KYC विवरण अध्यावधिक गराउनु किन जरुरी छ?
सञ्चयकर्ता कर्मचारीको व्यक्तिगत KYC विवरण अध्यावधिक भएता पनि कार्यालयको Office KYC विवरण अध्यावधिक नभएसम्म समग्रमा KYC विवरण अध्यावधिक कार्य पूरा नहुने र सञ्चयकर्ताले विधुतीय माध्यमबाट सेवा–सुविधा समेत पाउन नसक्ने हुँदा कोषकट्टी गरी पठाउने प्रत्येक कार्यालयले आफ्नो कार्यालयको Office KYC विवरण समेत अध्वयावधिक गराउनु पर्दछ । साथै कोषले प्रदान गर्ने सेवालाई क्रमशः प्रविधिमा आधारित तुल्याउदै गईएको हुनाले भविष्यमा सो सेवा प्राप्त गर्न तथा सम्पर्क कायम गर्न समेत सजिलो हुन्छ ।

८. Username र Password फोनबाट उपलब्ध गर्न मिल्छ कि मिल्दैन?
Username र Password अत्यन्त संवेदनशील कुरा भएकाले फोनबाट दिन मिल्दैन।

९. username र password कहाँबाट लिन सकिन्छ?
सञ्चयकर्ता KYC विवरण अध्यावधिक गरीसकेपछि सञ्चयकर्ताको username र password कोषको आफुलाई पायक पर्ने कोषको कार्यालयबाट लिन सकिन्छ।

१०. username र password विर्सिएको खण्डमा के गर्नु पर्छ?
username र password विर्सिएको खण्डमा कोषको वेभसाईटः www.epfnepal.com.np मा सञ्चयकर्ता भए Individual login र कार्यालय भए Office login मा Forget Your Password Click here to reset बटनमा क्लिक गरी आफ्रने username वा email राखेपछी KYC विवरणमा अध्यावधिक रहेको email मा password प्राप्त हुनेछ । सो password प्रयोग गरी login गरेपश्चात नयाँ password कायम गरी इ–सर्भिस खाता सञ्चालन गर्नु पर्दछ । नयाँ password कायम गर्दा small letter (abc), capital letter (ABC), number (123) तथा special character (!@#) आदि राख्दा सुरक्षायुक्त हुन्छ ।

११. के Internet बाट प्राप्त गर्न सकिने विवरण पुर्ण रुपले विश्वसनीय हुन्छ?
Internet बाट हेर्न मिल्ने विवरण बढीमा १ हप्ता पुरानो हुन सक्छ तसर्थ internet बाट देखिने विवरण केहि पुरानो हुन सक्छ।

१२. मेरो कार्यालयले पठाएको पछिल्लो कोष कट्टीहरु देखिएन, के भएर होला?
यसका दुई कारणहरु हुनसक्छन् ।
• तपाईंको कोष कट्टीको विवरण प्राप्त गरि नसकिएको हुन सक्छ।
• संचयकोषमा यहाँको कोष कट्टी को विवरण प्राप्त गरेकै दिन त्यसलाई यहाँको खातामा जम्मा नगरिन सक्छ, यहाँको कार्यालयको पालो आउन केहि समय लाग्न सक्छ।

१३. किन मेरो खातामा केवल १ महिनाको रेकर्ड मात्र बसेको होला, के मैले वर्ष भरीको स्टेटमेन्ट हेर्न मिल्दैन?
साल तमामीको कार्य असारमा सकिए पनि, लेजर निकाल्ने कार्य सकिन केहि महिला लाग्न सक्छ । लेजर ननिकाली नयाँ फाँटवारी कम्प्युटरमा राखिदैंन जसका कारण आर्धिक वर्षका शुरुका केहि महिनाहरुमा केवल पुरानो आर्थिक वर्षको व्याज हिसाब गरिएको ओपनिङ व्यालेन्स मात्र देखिन्छ।

१४. मेरो विवरण केहि नमिलेको छ, यसलाई सच्याउन सकिन्छ कि सकिन्न?
अवश्य पनि सकिन्छ। यसको लागि सञ्चयकर्ताले कोषको वेभसाईटः www.epfnepal.com.np को Resources section मा उपलब्ध KYC Edit फाराम भरी सञ्चयकर्ता स्वयं कोषमा उपस्थित हुनु पर्दछ।

१५. टेलिकोष सम्बन्धी जानकारी
सञ्चयकर्ताले नेपाल टेलिकमको साधारण PSTN तथा GSM Mobile Phone मार्फत १६४२ डायल गरी कोषमा सञ्चित हरहिसाब विवरण टेलिफोनको receiver बाट सुन्न सक्नुहुन्छ । जसअनुसार १६४२ अंक डायल गरी आफ्नो परिचय पत्र नम्बरका साथै Pin code डायल गरी # (ह्यास) थिच्नु पर्नेछ । परिचय पत्र नं र Pin code मिलेमा सरोकारवालाले आफ्नो नाममा रहेको कोष रकम, विशेष सापटी, घर सापटी, शैक्षिक सापटी लगायत विवरणको जानकारी लिन सक्नुहुने छ । सञ्चयकर्ताले टेलिकोषको लागि आवश्यक पर्ने ४ अंक Pin code कोषबाट प्राप्त गर्न सक्नु हुनेछ ।


(ख) सञ्चयकर्ता परिचयपत्र सम्बन्धमा


१. म नवनियुक्त कर्मचारी हूँ । मैले सञ्चयकर्ता परिचयपत्र पाउन के गर्नुपर्छ?
नवनियुक्त कर्मचारीले कोषबाट सञ्चयकर्ता परिचयपत्र नम्बर पाउनको लागि निजको कार्यालयले नै नवनियुक्त कर्मचारीको नाम थर, कार्यालय कोड नं, कोष कट्टी शुरुवात भएको मिति, जन्म मिति तथा नागरिकता नम्बर समेत उल्लेख गरी कोष कार्यालयमा सम्पर्क राख्नु पर्दछ । निजामति कर्मचारीहरुको हकमा राष्ट्रिय किताबखानाले नै नवनियुक्त निजामति कर्मचारीहरुलाई कोष परिचयपत्र नम्बर उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । परिचयपत्र नम्बर पाईसकेपछि नवनियुक्त कर्मचारीले कोषमा गएर आफ्नो Individual KYC विवरण अध्यावधिक गरि KYC विवरणमा आधारित विद्युतीय परिचयपत्र प्राप्त गर्न सक्नेछ ।

(ग) कोषकट्टी रकम भूक्तानी सम्बन्धमा


१. पहिला मेरो कोषकट्टि सञ्चय कोषमै जम्मा हुन्थ्यो, अहिले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुन्छ तर मेरो जागिर उही संस्थामा निरन्तर कायमै रहेको छ । मैले सञ्चय कोषमा रहेको रकम निकाल्न के गर्नुपर्छ?
कर्मचारी सञ्चय कोष एक अवकाश कोष भएकाले यसमा जम्मा भएको रकम निकाल्नको लागि कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको हुनुपर्छ । अतः कोषमा जम्मा रहेको रकम निकाल्नको लागि अवकाशपत्र र सञ्चयकर्ता परिचयपत्र समेत संलग्न राखि कोषकट्टी रकम भुक्तानीको फाराम भरी पेश गर्नुपर्छ ।

२. मेरो कोषकट्टि रकमको भूक्तानी सोझै मेरो बैंक खातामा हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ । के यो साँचो हो?
हो, तपाईंले कर्मचारी सञ्चय कोषमा आफ्नो KYC विवरण अध्यावधिक गराउनुभएको छ भने तपाईंको कोषकट्टी भूक्तानी रकम सोझै बैंक खातामा जम्मा हुन्छ ।

 

(घ) विशेष सापटी प्रवाह र असूली सम्बन्धमा


१. सञ्चय कोषमा जम्मा रहेको आफ्नै पैसा सापटी स्वरुप निकाल्दा पनि उल्टै ब्याज तिर्नुपर्ने किन?
सञ्चय कोषमा जम्मा रहेको सञ्चयकर्ताको सञ्चय कोष रकमको जमानतमा सो रकमको ८० प्रतिशतसम्म सापटी दिईएको हो । सापटी निकालेता पनि सञ्चय कोषको रुपमा जम्मा रकम सबैमा अर्थात् १०० प्रतिशत रकम मै साबिक बमोजिम ब्याज पाईरहनु हुन्छ । विशेष सापटी झिकेको रकममा मात्रै ब्याज तिर्नु पर्दछ । हाल यी दुई ब्याजदरको अन्तर १.२५ प्रतिशत मात्र रहेको छ । फेरी सञ्चयकर्ताको सञ्चित कोष रकममा वर्षैपिच्छे कोषले गरेको कुल मुनाफाको आधारमा थप रकम मुनाफा वितरण गरी सञ्चयकर्ताको सञ्चय कोष खातामा जम्मा गर्दछ ।

२. विशेष सापटी निकाल्नको लागि Online बाट मात्र आवेदन गर्नुपर्ने हो?
KYC विवरण अध्यावधिक गराईसकेका सञ्चयकर्ताले रु. १० लाखसम्म विशेष सापटी निकाल्नको लागि Online बाट आवेदन गर्न सक्दछन् । सो रकम तत्काल सम्बन्धित सञ्चयकर्ताको बैंक खातामा जम्मा हुन्छ । तर रु. १० लाखभन्दा बढी विशेष सापटी निकाल्नको लागि भौतिक (Offline) आवेदन गर्नु पर्दछ । Online मार्फत आवेदन दिई विशेष सापटी लिन थप जानकारीको लागि कोषको वेबसाईट www.epfnepal.com.np मा रहेको अनलाईन विशेष सापटी सेवा सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका, २०७७ हेर्न सकिनेछ ।

३. विशेष सापटी फिर्ता गर्नको लागि सञ्चय कोषमै आउनुपर्छ?
पर्दैन, KYC विवरण अध्यावधिक गरिसकेका सञ्चयकर्ताले Nepal Clearing House Ltd. (NCHL) को connect-IPS सेवा मार्फत् प्रतिदिन Mobile App मार्फत् रु. ५ हजार देखि १ लाखसम्म र website www.connectips.com मा गएर रु. १० लाखसम्म आफ्नो बैंक खाताबाट सोझै सञ्चय कोषको खातामा सापटी तिर्न सक्दछन् । यो सेवाको प्रयोग गरेर सञ्चयकर्ताले घर सापटी, घर मर्मत सापटी, शैक्षिक सापटी तथा सरलचक्र कर्जाको समेत सावाँ–ब्याज तिर्न सक्दछन् । सापटी तिरिएको रकम सञ्चयकर्ताको बैंक खाताबाट तत्काल कोषको खातामा जम्मा भै सञ्चयकर्ताको साँवा–ब्याजमा लेखांकन हुन पुग्दछ । Online मार्फत सापटी फिर्ता गर्ने वारे थप जानकारीको लागि कोषको वेबसाईट www.epfnepal.com.np मा रहेको अनलाईन सापटी फिर्ता भक्तानी सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका, २०७७ हेर्न सकिनेछ ।

News & Events