• Call Center: +977-01-5970041 (9 AM to 5 PM)

बैठक नं.४४६ - २०७७/०९/०६ View PDF

27 12, 2020

बैठक नं.४४५ - २०७७/०९/०६ View PDF

27 12, 2020

KYC Edit/Update Form View PDF

22 11, 2020

बैठक नं.४४३ - २०७७/०७/१८ View PDF

08 11, 2020

ISSUE: 31 (2077 Bhadra 31, 59th Anniversary Edition) View PDF

21 09, 2020

ISSUE: 30 (2076 Magh-2077 Ashad) View PDF

27 08, 2020

सञ्चयकर्ता स्वास्थ्योेपचार योजना कार्यविधि, २०७६” सम्वन्धमा जानकारी पुस्तिका View PDF

30 07, 2020

Employee Details Import Excel Format View PDF

29 07, 2020

Annual Report -2075/76 View PDF

06 07, 2020

सञ्चयकर्ता स्वास्थ्योपचार योजनाको प्रयोजनार्थ परीक्षणकर्ता चिकित्सकमा सुचीकृत हुने आवेदन View PDF

20 02, 2020

News & Events