• Call Center: +977-01-5970041 (9 AM to 5 PM)


घर सापटी कार्यक्रम २०५७ लागू भएका क्षेत्रहरु

क) महानगर /उपमहानगर / नगरपालिकाहरु

१) काठमाण्डौ महानगरपालिका -
काठमाण्डौ महानगरपालिका सम्पुर्ण बडाका घर घडेरी तथा जग्गा ।

२) ललितपुर उपमहानगरपालिका -
ललितपुर उप महानगरपालिका सम्पुर्ण बडाका घर घडेरी तथा जग्गा ।

३) भक्तपुर -
भक्तपुर नगरपालिका सम्पुर्ण बडाका घर घडेरी तथा जग्गा ।

४) मध्यपुर ठिमी नगरपालिका -
मध्यपुर ठिमी नगरपालिका सम्पुर्ण बडाका घर घडेरी तथा जग्गा ।

५) किर्तिपुर नगरपालिका -
किर्तिपुर नगरपालिकाका सम्पुर्ण बडाका घडेरी तथा जग्गा ।।

६) पोखरा उपमहानगरपालिका -
पोखरा उप महानगरपालिका सम्पुर्ण बडाका घर घडेरी तथा जग्गा ।

७) लेखनाथ नगरपालिका - लेखनाथ नगरपालिका भित्र पृथ्वी राजमार्गको दुवै तर्फ१ कि मी सम्म र तालचोक देखि वेगनास बसपार्क सम्म जाने पीच बाटोको दाया वाया ५०० मिटर क्षेत्र भित्रका मोटर बाटो भएका घर घडेरी तथा जग्गा ।

८) विराटनगर उपमहानगरपालिका - विराटनगर उप महानगरपालिका सम्पुर्ण बडाका घर घडेरी तथा जग्गा ।

९) बनेपा नगरपालिका - बनेपा नगरपालिका मुलसडकको दाया वाय १ कि मी भित्रका घर घडेरी तथा जग्गा ।

१०) धुलिखेल नगरपालिका - धुलिखेल नगरपालिका भित्र मुलसडकको दाया वाय ३०० मिटर भित्रका घर घडेरी तथा जग्गा ।

११) पनौती नगरपालिका - बनेपा -पनौती मुल सडकको दाया वाया ३०० मिटर तथा पनौती बसपार्कको चारै दिशामा ५०० मिटर भित्रका घर घडेरी तथा जग्गा ।

१२) बुटवल नगरपालिका - यस नगरपालिकामा मोटरबाटो रहेका सम्पुर्ण बडाका क्षेत्रका घर घडेरी तथा जग्गा ।

१३) सिर्द्धार्थनगर नगरपालिका - यस नगरपालिकामा मोटरबाटो रहेका सम्पुर्ण बडाका क्षेत्रका घर घडेरी तथा जग्गा । र बुटवल - भैरहवा खण्डको सिर्द्धार्थ राजमार्गसग जोडिएको गा वि स हरुमा राजमार्गको दाया बाया ५०० मिटर क्षेत्र भित्रका घर घडेरी तथा जग्गा ।

१४) भरतपुर नगरपालिका
क) वडा नं १ को नारायणगढ - मुग्लिन राजमार्गको रामनगरसम्म राजमार्गसग जोडिएका घर घडेरी तथा जग्ग । ख) वडा नं २ र ३ का सम्पुर्ण क्षेत्रका घर घडेरी तथा जग्गा । ग) वडा न ४ र ५ को पुल्चोक बवारबाट वेलचोक ,बाह्रघरे हुदै शिवघाट चोक सम्म जाने पीच वाटोको वाया तर्फा घर घडेरी तथा जग्गा घ) वडा न ६ ,७ , ८ , ९ , १० , ११ , १२ , १३ , १४ का सम्पुर्ण क्षेत्रहरु । ङ) माथि उल्लेखित घर घडेरी तथा जग्गा भिर र खोला, घोलको किनारवाट २० मिटर क्षेत्र सभत्र पर्ने , नारायणी नदीको किनाराबाट १०० मिटर र चितवन राष्ट्रिय निकुन्ज / जङ्गलबाट १५० मिटर भित्र पर्ने तथा १० फिट भन्दा कमको बाटो भएको क्षेत्र बाहेक कोषलाई उपयुक्त लागेका घर घडेरी तथा जग्गामा मात्र यस कार्यक्रम अन्तगत ऋण प्रदान गरिने छ ।

१५) रत्ननगर नगरपालिका क) बडा न १ , २ , ६ , ७ र ८ का सम्पुर्ण क्षेत्रहरु । ख) डा न ९ , १२ र १३ को हकमा वडा न १२ स्थित डुम्री चोकबाट पश्चिम बडा नं १३ को जयमङ्गला चोक ,प्रहरी चौकी पन्चकन्या , पन्चद्वीप चोक , गुम्बा नजिकको बाटो हुदै कृष्ण मन्दिर जाने बाटोको दक्षिण तर्फमहेन्द्र राजमार्ग सम्मका घर घडेरी तथा जग्गा र उत्तर तर्फसो बाटोसग जोडिएका घर घडेरी तथा जग्गा । ग) बडा न ३ र ४ को राजमार्ग देखि उत्तर तर्फा सम्पुर्ण क्षेत्र राजमार्ग देखि दक्षिण कयर खोलाको सीमाना सम्मका घर घडेरी तथा जग्गा । घ) नगरपालिकाको सीमाना भित्रका महेन्द्रराजमार्गसग जोडिएका घर घडेरी तथा जग्गा । ङ) माथि उल्लेखत क्षेत्रमा चितवन राष्ट्रिय निकुन्जसग सीमाना जोडिएका वडाहरुमा जङ्गलको छेउको किनाराबाट २०० मिटर भित्रको क्षेत्र , कयर खोला ,खगेरी खोलाको किनारबाट १०० मिटर भित्रको क्षेत्र, बुढी कुलोको किनाराबाट २० मिटर भित्रका क्षेत्र र सम्बन्धित घर जग्गा सम्म जाने बाटो १० फिट भन्दा कम चौडाइ भएका बाहेक कोषलाइ उपयुक्त लागेको क्षेत्रमा यो ऋण प्रदान गर्न सकिने छ ।

१६) हेटौडा नगरपालिका - क) वडा नं १ त्रिभुवन राजपथ देखि पश्चिम चौकी टोल सम्म सडकको दाया वाया २०० मिटर क्षेत्र तथा महेन्द्र राजमार्गको उत्तरतर्फ चाइना क्वाटर देखि चौकी टोलको सीमाना सम्मको क्षेत्र । ख) वडा न. २ , ३ , ४ र १० का घर घडेरी तथा जग्गा । ग) वडा नं ५ कान्ति राजपथको पर्ुवउत्तर २००मिटर र वाकी सम्पुर्ण क्षेत्र । घ) बडा नं ८ औद्योगिक क्षेत्र देखि फापरवारी जाने मुल सडकको दाया वाया १०० मिटर भित्रको प्रस्तावित चन्द्रोदय मावि सम्मको क्षेत्र । ङ) बडा न ९ को महेन्द्र राजमार्ग देखि पश्चिम३०० मिटर सम्म र महेन्द्र राजमार्ग देखि हेटौडा सिमेन्ट उद्योग जाने मुल सडकको दाया वायाको क्षेत्र । च्) बडा नं ११ महेन्द्र राजमार्गको दाया वाया ठाउ हेरी १०० मिटर देखि २०० मिटर भित्रका क्षेत्र ।

ख) काठमाण्डौ उपत्यकाका गाउँ विकास समितिहरुः
१) कपन २) महांकाल ३) खड्का भद्रकाली ४) जोरपाटी ५) गोठाटार ६) तीनथाना ७) नया नैकाप ८) पुरानो नैकाप ९) स्युचाटार १०) सीतापाइला ११) इचगुंनारायण १२) गोलढुङ्गा १३) मनमैजु १४) गोगंबु १५) धापासी १६) सांगा १७) उग्रतारा १८) फुटुङ्ग १९) ठेचो २०) चापागाउ २१) खोकना २२) बुङ्गमती २३) लु भु २४) मच्छेगांउ , २५) चाल्नाखेल २६) तीनथान २७) इमाडोल २८) हरिसिद्धि २९) सैबु ३०) सुनाकोठी ३१) धापाखेल ३२) बागेश्वरी ३३) सुडाल ३४) ताथली ३५) चित्तपोल ३६) झौखेल ३७) छालिङ्ग ३८) दुवाकोट ३९) कटुन्जे ४०) सिपाडोल ४१) नःखेल ४२) मुलपानी ४३) बालकोट ४४) दधिकोट ४५ ) टिकाथली ४६) गोदावरी ४७ ) डांछी ४८) आलापोट ४९) गोकर्ण्र्ाा०) दहचोक ५१) भीमढुङ्गा ५२) सानागाउ ५३) झरुवारासी माथि उल्लेखत गाउँ विकास समितिहरु सम्बन्धमा थप ब्यबस्था • कलङ्की देखि थानकोट सम्मको मुल बाटोको दाया बाया १ कि मी दुरी भित्र पर्ने घर जग्गा । • महाराजगन्ज - बुढानीलकण्ठ बसपार्क सम्म बाटोको दाया बाया १५०० मीटर दुरी भित्र पर्ने घर जग्गा र बूढानीलकण्ठ स्कूल सम्मको २०० मिटर भित्रका घर जग्गा । • ठैब देखि टौखेल सम्म बाटोको दाया बाया १०० मी दुरी भित्र पर्ने घर जग्गा । • हरिसिद्धि देखि ठैब - गोदाबरी बसपार्क सम्म बाटोको दाया बाया ५०० मी दुरी भित्र पर्ने घर जग्गा । • फुटुङ्ग √ मनमैजु - फुटुङ्ग चिम्बर पोखरी सम्म दाया बाया ५०० मी दुरी भित्र पर्ने घर जग्गा । • ठेचो र चापागाउ गा वि स √ सुनाकोठी हुदै चापागाउ गा वि स को बसपार्कको दाया बाया ५०० मी दुरी भित्र पर्ने घर जग्गा । • खोकना र वुङ्गमती गा वि स √ खोकना ,कार्यविनायक र बुङ्गमती बसपार्क सम्म मुल सडकको दाया बाया ५०० मिटर दुरीसम्मको घर जग्गा । • लुःभु गा वि स √ इमाडोल देखि लु भु बसपार्क सम्म मुल सडकको दाया बाया १ कि मी दुरीसम्मको घर जग्गा । • सागा तथा उग्रतारा गा वि स मुल सडकको दाया वाया ५०० मिटर भित्र रहेका घर घडेरी तथा जग्गा । • सीतापाइला चोक देखि रामकोट जाने मुल बाटोको दाया बाया १०० मिटर भित्र रामकोट गा वि स भवनसम्म । • मुलपानी देखि डाछी भद्रबास हुदै आलापोट बसपार्क सम्म तथा मुलपानीबाट सांखु बसपार्क सम्म सडकको दाया बाया ५००मिटर सम्म । • गोकर्णेश्वर मन्दिर देखि नयापाटी गा वि स हुदै सुन्दरीजल बसपार्क सम्म मुल सडकको ५०० मिटर दाया बायाको क्षेत्र । • भीमढुङ्गा - सीतापाइला देखि भीमढुङ्गा बसपार्क सम्म मुल बाटोको दाया वाया ३०० मिटर सम्मको घर जग्गा । • दहचोक - गुरुजुधारा देखि दहचोक बस पार्क सम्मको मुल सडकको दाया बाया ५०० मिटर सम्मको घर जग्गा । • सानागाउ - बुद्ध मन्दिर देखि ठैव सम्म जाने मुल सडकको दाया बाया ५०० मिटर सम्मको घर जग्गा । • झरुवारासी - बज्रबारही मन्दिर बाट झरुवारासी हुदै ठैव सम्म जाने मुल सडकको दाया बाया ५०० मिटर सम्मको घर जग्गा ।

 

१७) विराटनगर शाखा कार्यालय अन्तर्गत

(क) झापा जिल्ला:

 • भद्रपुर नगरपालिकाको ५, ६, ७, ८, ९ र १० नं वडाभित्र रहेेका सम्पूर्ण क्षेत्र,
 • मेचीनगर नगरपालिका अर्न्तर्गतका वडा नं ६, ७, ९ र १० वडाभित्र रहेेका सम्पूर्ण क्षेत्र,
 • अर्जुनधारा नगरपालिकाको ६, ७, ८, ९, १० र ११ वडाभित्र रहेेका सम्पूर्ण क्षेत्र,
 • बिर्तामोड नगरपालिका भित्रका सम्पूर्ण क्षेत्र,
 • कन्काई नगरपालिकाको ३, ७ र ८ नं वडाभित्र रहेेका सम्पूर्ण क्षेत्र,
 • शिवसताक्षी नगरपालिकाको ६, ७, ८, ९ र ११ नं वडाभित्र रहेेका सम्पूर्ण क्षेत्र,
 • दमक नगरपालिका भित्रका सम्पूर्ण क्षेत्र ।

(ख) मोरङ जिल्ला:

 • विराटनगर महानगरपालिका भित्रका सम्पूर्ण क्षेत्र,
 • रंगेली नगरपालिकाको ७ नं वडाभित्र रहेेका सम्पूर्ण क्षेत्र,
 • सुन्दरहरैचा नगरपालिकाका सम्पूर्ण क्षेत्र,
 • बेलबारी नगरपालिका अर्न्तर्गत १, २, ३, ४, ९ र ११ नं वडाभित्र रहेेका सम्पूर्ण क्षेत्र,
 • लेटाङ नगरपालिकाको ३ र ४ नं वडाभित्र रहेेका सम्पूर्ण क्षेत्र,
 • पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाको हालको १ र २ नं वडाभित्र रहेेका सम्पूर्ण क्षेत्र,
 • उर्लाबारी नगरपालिकाभित्रको सम्पूर्ण क्षेत्र ।
 • केराबारी गाउँपालिकाको ८ र १० नं वडाभित्र रहेेका सम्पूर्ण क्षेत्र,
 • कानेपोखरी गाउँपालिकाअर्न्तर्गत हालका ४, ६ र ७ नं वडाभित्र रहेेका सम्पूर्ण क्षेत्र,
 • बुढीगंगाा गाउँपालिकाको १, २, ३, ४ र ५ नं वडाभित्र रहेका सम्पूर्ण क्षेत्र,
 • कटहरी गाउँपालिकाको १, २, ३ र ४ नं वडाभित्रका सम्पूर्ण क्षेत्र ।

(ग) सुनसरी जिल्ला :

 • धरान उपमहानगरपालिकाकोे ४, ५, र २० नं बाहेकका सम्पूर्ण वडा,
 • इटहरी उपमहानगरपालिका भित्रका सम्पूर्ण क्षेत्र,
 • इनरुवा नगरपालिकाअर्न्तर्गत हालको १, २, ३, ४, ५ र ६ नं वडाभित्रका सम्पूर्ण क्षेत्र,
 • रामधुनी नगरपालिकाको १, २, ३, ४ र ५ नं वडाहरूले समेटेका सम्पूर्ण क्षेत्र,
 • दुहबी नगरपालिकाअर्न्तर्गत हालको १, २, ३, ४, ५ र ६ नं वडाभित्र रहेेका सम्पूर्ण क्षेत्र,
 • बराहक्षेत्र नगरपालिका अर्न्तर्गत हालको ६ र ७ नं वडाभित्रका सम्पूर्ण क्षेत्र ।

(घ) मुख्य राजमार्ग तथा सडक खण्ड अर्न्तर्गतका क्षेत्रहरू :

 • महेन्द्र राजमार्गअर्न्तर्गत पर्ने सुनसरी जिल्लाकोर् इनरुवा नगरपालिका देखि झापा जिल्लाको बिर्तामोड नगरपालिकासम्मको राजमार्ग दायाँबायाँ दुवैतर्फ १५०० मीटर भित्र रहेको क्षेत्र,
 • विराटनगर-धरान सडकमार्गको दायाँबायाँ १५०० मिटरभित्र पर्ने भित्र रहेको क्षेत्र,
 • विराटनगर-रंगेली-उर्लाबारी सडकमार्गको दायाँबायाँ ५०० मीटर भित्र रहेको क्षेत्र,
 • पूष्पलालचोक देखि विराटचोकसम्मको सडकमार्गको दायाँबायाँ ५०० मीटर भित्र रहेको क्षेत्र,
 • दुहवी-इनरुवा सडकखण्डको दायाँबायाँ ५०० मीटर भित्र रहेको क्षेत्र,
 • चन्द्रगढी-चारआली-बुधबारे सडकखण्डको दायाँबायाँ करीव ५०० मीटर भित्र रहेको क्षेत्र,
 • पाडाजुंगी-गौरीगञ्ज सडक मार्गको दायाँबायाँ ५०० मीटर भित्र रहेको क्षेत्र ।

 

१८) बुटवल शाखा कार्यालय अन्तर्गत

(क) रुपन्देही जिल्ला :

 • बुटवल नगरपालिका अन्र्तगत मोटरबाटो रहेका सम्पुर्ण बडाका क्षेत्र,
 • पुर्व पश्चिम राजमार्गको बुटवल देखि सैनामैना नगरपालिकाको बाँसगढीसम्म दायाँ बायाँ १ (एक) कि.मि. सम्मको क्षेत्र र बाँसगढीदेखि सालझण्डी गा.वि.स. को सालझण्डीसम्म दायाँ बायाँ ५०० मीटरसम्मको क्षेत्र,
 • देवदह नगरपालिका (साविक देवदह गा.वि.स) अर्थात पुर्व – पश्चिम राजमार्गको (बुटवलको पुर्वी भाग) दायाँ बायाँ १(एक) कि.मि. सम्मको क्षेत्र,
 • तिलोत्तमा नगरपालिकामा बुटवल–भैरहवा खण्डको सिद्धार्थ राजमार्गको दायाँ बायाँ २ (दुई) कि. मि. सम्मको क्षेत्र र बुटवल–भैरहवा खण्डको सिद्धार्थ राजमार्गसँग जोडिएका गा.वि.सहरुमा राजमार्गको दाँया बाँया १५०० मिटर सम्मको क्षेत्र,
 • सिद्घार्थनगर नगरपालिका अन्र्तगत मोटरबाटो रहेका बडाका सम्पुर्ण क्षेत्र

 

(ख) नवलपरासी जिल्ला :

 • सुनवल न.पा र बर्दघाट न.पा.को बर्दघाटसम्मको क्षेत्र अर्थात पूर्व पश्चिम राजमार्गको दायाँ बायाँ १ (एक) कि.मि. सम्मको उपयुक्त क्षेत्र,
 • सदरमुकाम परासी जोड्ने सडकहरु अर्थात सुनवलबाट परासी जाने सडकको दायाँ बायाँ भागको २०० मिटर सम्मको क्षेत्र र भुमैबाट परासी जाने सडकको दायाँ बायाँ २०० मिटरसम्मको क्षेत्र,
 • परासी बजारबाट दक्षिण तर्फको हुलाकीमार्गको भित्री बजार क्षेत्र तथा भुमै र सुनवलसँग जोडिएको हुलाकी मार्गको बाहिरी भागको २०० मीटरसम्मको क्षेत्र,
 • रामग्राम नगरपालिका (परासी नगरपालिका) बजार क्षेत्रको मोटरबाटोले छोएको सडकसँग जोडिएका उपयुक्त क्षेत्र,
 • कावासोती नगरपालिका र रजहर गा.वि.स को बजार क्षेत्र अर्थात पूर्व पश्चिम राजमार्गको दायाँ बायाँ ५०० मि. सम्मको क्षेत्र,
 • गैडाकोट नगरपालिका (साविक मुकुन्दपुर र अमरपुरी गा.वि.स) अन्र्तगतको पूर्व पश्चिम राजमार्गको दायाँ बायाँ १ (एक) कि.मि. सम्मको क्षेत्र

 

१९) कोहलपुर नगरपालिका 

सञ्चयकर्ता सापटी कार्यविधि, २०७३ को अनुसूची २० (क) को खण्ड (ख) बुंदा नं. १३ (क) को क्र.सं. १ देखि ८ को सट्टामा देहाय बमोजिमको १३ (क) को क्र.सं. १ देखि ८ कायम गर्ने:

१. पूर्व पश्चिम लोकमार्गको कोहलपुर चौराहा चोकवाट पूर्वतर्फ रोहिणी खोलासम्मका लोकमार्गको दायाँ÷वायाँ ५०० मीटर भित्रको क्षेत्र

२. पूर्व पश्चिम लोकमार्गको कोहलपुर चौराहा चोकवाट उत्तरतर्फ रत्न लोकमार्ग (सुर्खेत तर्फ जाने वाटो) को चीसापानी सम्मको सडकको दायाँ÷वायाँ ५०० मीटर भित्रको क्षेत्र
३. पूर्व पश्चिम लोकमार्गको कोहलपुर चौराहा चोकवाट पश्चिमतर्फ पूर्व पश्चिम लोकमार्गको दायाँ/वायाँ ७०० मीटर भित्रको मदन चोक सम्मका क्षेत्र
४. पूर्व पश्चिम लोकमार्गको कोहलपुर चौराहा चोकवाट दक्षिणतर्फ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको महेन्द्र बहुमुखि क्याम्पस सम्मको लोकमार्गको दायाँ/वायाँ १००० मीटर भित्रको क्षेत्र,
५. चप्परगौडि चोकवाट उत्तर तर्फ चप्परगौडि खड्गवार सडकको निवुआ पुलचोक सम्मको सडकको दायाँ÷वायाँ ३०० मीटर भित्रको क्षेत्र,
६. पूर्व पश्चिम लोकमार्गको कोहलपुर चौराहा चोकवाट पश्चिम तर्फ पूर्व पश्चिम राजमार्गको मदन चोकवाट उत्तर पट्टि त्रिवेणी चोक – विकासनगर चोक – समावेशी मा.वि. तिलकपुर – समि चोक(ने.रा.नि.मा.वि को पूर्व) को पूर्वहुँदै – जनज्ञान ज्योति मा.वि. कौशिलानगर लाई उत्तर पार्दै कौशिलानगर बजार (सुर्खेत जाने वाटो) को मध्य पश्चिमाञ्चल तालिम शिक्षालय सम्मको सडकले कोहलपुर चोकतर्फ भित्रपार्ने सवै क्षेत्रहरु र सो सडकको वाहिर(अर्को) तर्फ सडकवाट ३०० मीटर सम्मको क्षेत्र,
७. पूर्व पश्चिम लोकमार्गको कोहलपुर चौराहा चोकवाट पश्चिम तर्फ, एनसिसिएन/नर्सिङ्ग कलेजवाट दक्षिण हुदै, सिद्दार्थ आधारभूत विद्यालयलाई वाँया पार्दै – दिव्य विद्यासदन मा.वि. हुँदै त्रिभुवन उ.मा.वि.कोहलपुर सुर्खेतरोडमा जोडिने सडकले कोहलपुर चौराहा चोक तर्फ भित्र पर्ने सबै क्षेत्र र सो सडकको बाहिर (अर्को) तर्फ सडकबाट ३०० मीटर सम्मको क्षेत्र,
८. कोहलपुर नगर विकास समितिवाट विकसित नगर क्षेत्र ।

२०) सुर्खेत जिल्ला अन्तर्गत:
सञ्चयकर्ता सापटी कार्यविधि, २०७३ को अनुसूची २० (क) को खण्ड (ख) बुंदा नं. १४ को (क), (ख) र (ग) को सट्टामा देहाय बमोजिम (क), (ख) र (ग) कायम गर्ने:
(क) वीरेन्द्रनगर नगरपालिका मङ्गलगढी बाङ्गेसिमलसम्म रत्न लोकमार्गको दायां बायां १००० मीटर सम्मको क्षेत्र र धमला चोकदेखि दैलेख सडकको पानी ट्यांकीसम्मको सडकको दायां वांया ५०० मीटरसम्मको क्षेत्र,
(ख) धुलियबिट देखि मङ्गलगढी चोकसम्म रत्न लोकमार्गको दायां बायां १००० मीटर सम्मको क्षेत्र र लाटीकोईली सडक हुंदै शिव मन्दिरसम्मको सडकको दायां वांया ५०० मीटरसम्मको क्षेत्र,
(ग) मङ्गलगढी चोक देखि लाटीकोईलीसम्मको मूलबाटो वरपर १००० मीटर सम्मको क्षेत्र र रत्न राजमार्गको मूलपानी चोकदेखि भुरीगाउं जाने मूल सडकमा पर्ने फलाटे चोकसम्मको दायां वांया ५०० मीटरसम्मको क्षेत्र ।

 

(२१) धनगढी शाखा कार्यालय अन्तर्गत :

(क) कैलाली जिल्ला:

नदि किनारा देखि कम्तिमा २०० मिटर दांया बंया छाडी र्सार्वजनिक तथा बन क्षेत्र बाहेकका निम्न लिखित क्षेत्रहरु :

१. धनगढी उपमहानगरपालिका :

 • धनगढी अत्तरिया सडक खण्डको मोहना नदि सिमादेखि ५०० मिटर छाडी गोदावरी न.पा.को सिमासम्म दाया वाया १५०० मिटर सम्मको क्षेत्र ।
 • वडा नं ४, ५ र १३ का सम्पूर्ण क्षेत्र ।
 • वडा नं २ र ८ मा मोहनानदी देखी उत्तरतर्फ ५०० मिटर छोडी र वडा नं. १,७, ९, १० ,११ र १२ मा मोहनानदी देखी उत्तरतर्फ १००० मिटर छोडी उत्तर तर्फा सम्पूर्ण क्षेत्र ।
 • मनिहरा सामुदायिक वन सिमादेखि पूर्व तर्फबेली बजार हुदै स्याउले बजारको पूर्र्वी चोकसम्म दाया वाया ५०० मिटर, स्याउले बजारको उक्त चोक देखि फुलवारी मा.वि. सम्म उत्तरतर्फ १००० मिटर तथा दक्षिण तर्फ १५०० मिटर र फुलबारी मा.वि. देखि घुराहि पुल सिमासम्म दाया वाया ५०० मिटर सम्मको क्षेत्र ।
 • वडा न. ६ को मनिहरा सामुदायीक वनदेखि पश्चिमका सम्पूर्ण क्षेत्र र उत्तर पश्चिम तर्फढुङ्गी बजार देखि ५०० मिटर उत्तर सम्मका क्षेत्र ।

२. गोदावरी नगरपालिका :

 • अत्तरीया चोकदेखी धनगढी जाने मोटरबाटोको गोदावरी न.पा. सीमासम्म पर्ुवतर्फ२००० मी. तथा पश्चिम तर्फ१००० मी. सम्मको क्षेत्र ।
 • अत्तरीया चोकदेखी देखी उत्तर पहाड तर्फजाने मोटरबाटोको तेघरी ब्यारेकभन्दा उत्तरतर्फो पहिलो कल्भट सम्म पर्ुवतर्फ५०० मिटर र पश्चिम तर्फ१५०० मिटर सम्मका क्षेत्र ।
 • पूर्व पश्चिम लोकमार्गमा गोदावरी न.पा.को पश्चिम सिमा मोहना नदीदेखि अत्तरीया चोकहुदै मनहरा नदीसम्म दाया वाया १५०० मिटर र मनहरा नदिदेखि गोदावरी न.पा.को पर्ुर्वी सिमासम्म दाँया वाँया ५०० मिटर सम्मको क्षेत्र,

३. गौरीगंगा नगरपालिका :

 • पूर्व पश्चिम लोकमार्गको पश्चिम सिमादेखि इलाका प्रहरी कार्यालय चौमाला सम्म दाया वाया २०० मिटर सम्मका क्षेत्र ।
 • पूर्व पश्चिम लोकमार्गको इलाका प्रहरी कार्यालय चौमाला देखी राजिपुर चोक सम्म दाया वाया ५०० मिटर सम्मका क्षेत्र ।
 • पूर्व पश्चिम लोकमार्गको लिक्मा नदी देखी मसुरीया बजार -वडा.न. ५ )सम्म दाया वाया ५०० मीटरसम्मका क्षेत्र।

४. घोडाघोडी नगरपालिका :

 • पूर्व पश्चिम लोकमार्गको पहलमानपुर -वडा न. १०) देखी कान्द्रा नदी सम्म दाया वाया १००० मिटर सम्मका क्षेत्र ।
 • पूर्व पश्चिम लोकमार्गको डोडा नदि देखीे सुक्तिकाँडा नदी सम्म दाया वाया १००० मिटर सम्मका क्षेत्र ।
 • पूर्व पश्चिम लोकमार्गको अन्य क्षेत्रको हकमा दाया वाया २०० मिटर सम्मका क्षेत्र ।

५. बर्दगोरीया गाउँपालिका :

 • पूर्व पश्चिम लोकमार्गको मुढा बजारमा -वडा न. ४) दाया वाया ५०० मिटर सम्मका क्षेत्र ।
 • पूर्व पश्चिम लोकमार्गको बौनिया बजार -वडा न. १) देखी लम्कि चुहा नगरपालिकाको सिमासम्म दाया वाया १००० मिटर सम्मका क्षेत्र ।

६. लम्कि चुहा नगरपालिका :

 • पूर्व पश्चिम लोकमार्गको पश्चिमी सिमा पथरीया नदी देखी रोरा नदिसम्म दाया वाया ५०० मिटर सम्मका क्षेत्र ।
 • पूर्व पश्चिम लोकमार्गको रोरा नदि देखी लम्कि बहुमुखी क्याम्पस सम्म दाया वाया १५०० मिटर सम्मका क्षेत्र ।
 • लम्कि चोक देखि टिकापुर जाने मोटर बाटोको टिकापुर न.पा. सिमा सम्म दाया वाया २०० मिटर सम्मका क्षेत्र ।

७. टिकापुर नगरपालिका :

 • टीकापुर नगरपालिकाको उत्तरी सिमा चुङ्गी चोक देखी बसपार्क सम्म पर्ुवतर्फ १५०० मीटर र पश्चिम तर्फ २००० मिटर साथै बसपार्क देखि अस्नेरी चोक सम्म दाया वाया ५०० मीटर सम्मका क्षेत्र
 • टिकापुर एयरपोर्ट देखी टिकापुर पार्क जाने मोटरबाटोको रानी कुला कर्ल्भर्टसम्म-टीकापुर पोलिटेक्निकल इन्स्िटच्युट नपुग्दै) दाया वाया ५०० मिटर सम्मका क्षेत्र ।
 • रानी कुलाको कर्ल्भर्टदेखी टीकापुर पार्क चोकसम्म दाया वाया २०० मिटर सम्म को क्षेत्र ।

 

(ख) कन्चनपुर जिल्ला :

नदि किनारा देखि कम्तिमा २०० मिटर छाडी निम्न लिखित क्षेत्रहरु :

१. कृष्णपुर नगरपालिका :

 • पूर्व पश्चिम लोकमार्गको मोहना नदी देखी पश्चिमतर्फहरीयाली सामुदायिक बनको पुर्व्र्ाी सिमासम्म दाया वाया ५०० मिटर सम्मका क्षेत्र ।
 • पूर्व पश्चिम लोकमार्गको डोँडा नदीदेखी बनरा नदीसम्म दाया वाया ५०० मिटर सम्मका क्षेत्र ।

२. शुक्लाफाटा नगरपालिका :

 • पूर्व पश्चिम लोकमार्गको कलुवापुर चोकदेखी स्याली नदीको पुल सम्म दाया वाया ५०० मिटर सम्मका क्षेत्र ।

३. बेतकोट नगरपालिका :

 • पूर्व पश्चिम लोकमार्गको राधा नदीदेखी काङ्ला नदीको पुलसम्म उत्तर तर्फ १५०० मिटर र दक्षिण तर्फ १००० मिटर सम्मका क्षेत्र ।

४. भिमदत्त नगरपालिका :

 • पूर्व पश्चिम लोकमार्गको पूर्व सिमाना (काङ्ला नदि) देखि पश्चिममा भुजेला खोलासम्म उत्तर तर्फ २००० मिटर सम्मका क्षेत्र ।
 • वडा न. २, ४, ५, १६, १७ र १८ को सम्पूर्ण क्षेत्र ।
 • वडा न. १५ को आरक्षबाट ५०० मिटर छोडी उत्तर तर्फा क्षेत्र ।
 • वडा न. ११ को भुजेला खोला किनारदेखि पूर्व तर्फा सम्पूर्ण क्षेत्र ।
 • वडा न. १२, १३ र १४ को हात्तिसार मोटरबाटो देखि पूर्व तर्फा क्षेत्र र सो वडाहरुसंग जोडिएका शुक्लाफाँटा आरक्ष बाट १००० मिटर टाढाको क्षेत्र ।

५. पुनर्वास नगरपालीका :

 • पशुपति चोक देखी पुनर्वास नगरपालीकाको कार्यालय हुदै कार्यालयदेखि ५०० मिटर दक्षिण सम्मको मोटरबाटोमा पर्वतर्फ ५०० मिटर र पश्चिमतर्फ (आई.बि.आर.डि. बजार) १००० मिटर सम्मको क्षेत्र ।

६. बेलौरी नगरपालीका : 

 • बेलडाडी जाने मोटरबाटोमा श्री कृष्ण आधारभुत विध्यालय देखि महाकाली बहुमुखी क्याम्पस सम्म दाया वाया १००० मिटर सम्मको क्षेत्र ।

 

(२२) जनकपुर शाखा कार्यालय अन्तर्गत :

(क) र्सलाही जिल्ला :

१. लालबन्दि नगरपालिका :

 • वडा न.१ को पूर्व पश्चिम राजमार्गको उत्तर तर्फ१ कि.मि. सम्मको क्षेत्र मात्र,
 • वडा नं. २ को वागमति पर्ूव नहर सम्म (पश्चिम तर्फ५०० मी. सम्म) को क्षेत्र,
 • वडा नं. १७ को पूर्व पश्चिम राजमार्गको उत्तर तर्फ५०० मी. र दक्षिण तर्फ१.५ कि.मी. सम्म,
 • वडा नं. ६,७ र ९ को सम्पूर्ण क्षेत्र

२. हरिओन नगरपालिका :

 • वडा नं. ८, ९, १० र ११ को सम्पूर्ण क्षेत्र

३. बागमति नगरपालिका :

 • वडा न. १,४, ११ र १२ भित्र पर्ने महेन्द्र राजमार्ग देखि उत्तरतर्फ ८०० मी. र दक्षिण तर्फ १.५ कि.मी.सम्म मात्र ।

 

(ख) रौतहट जिल्ला :

१. चन्द्रपुर नगरपालीका

 • वडा नं. ४, ५ र ६ का सम्पूर्ण  (चादी खोला प्रभावित क्षेत्र बाहेक)

 

(ग) सिराहा जिल्ला :

१. गोलबजार नगरपालीका

 • वडा नं. ४ र ६ का सम्पूर्ण क्षेत्र,

२. लाहान नगरपालीका

 • वडा नं. १,३,४,५,६,७,८ र १० को सम्पूर्ण क्षेत्र,

३. मिर्चैया नगरपालीका : 

 • वडा नं. ५, ६ सम्पूर्ण क्षेत्र  (जिवा पुलको पूर्व सम्म मात्र),
 • वडा नं.४ को पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट दक्षिण २ कि.मी. सम्म मात्र ।

 

(घ) महोत्तरी जिल्ला

१. बर्दिबास नगरपालीका

 • वडा नं. १, २ र १४ (रातु खोलाबाट सम्भावित प्रभावित क्षेत्र बाहेक) ।

 

(ङ) धनुषा जिल्ला

१. जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका सम्पूर्ण वडाहरूको कोषले तोकेको पर्वाधार पुगेका र कोषले उपयुक्त ठहराएका क्षेत्रहरु, मिथिला नगरपालिकाको पूर्वमा ढल्केबर देखि गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाको पोर्ताहासम्म राजमार्गको दाँया बाँया २ किलोमिटरसम्म, मिथिला नगरपालिकाको पश्चिममा ढल्केबर देखि लालगढ सम्म राजमार्गको दाँया र बाँया १ किलोमिटर सम्मका क्षेत्रहरू । 

(२३) धनकुटा शाखा कार्यालय अन्तर्गत :

 • धनकुटा नगरपालिकाको वडा नं. १ देखि ७ भित्रका उपयुक्त क्षेत्रहरु,
 • पाख्रीबास नगरपालिकाको वडा नं। ४, ५, ६ भित्रका पाख्रिबास चोकदेखि चारै तर्फ १ कि.मि. र पाख्रिबास देखि हिले सडकको १०० मिटर भित्रका भौगोलिक रुपमा उपयुक्त क्षेत्रहरु,
 • कोशी राजमार्गस्थित भेडेटार चोकबाट चारै तर्फ ५०० मिटर भित्रका भौगोलिक रुपमा उपयुक्त क्षेत्रहरु,
 • कोशी राजमार्गको मुलघाट देखि परेवादिन गा.वि.सको सिधुवाबजारसम्म राजमार्गको दायाँ बाँया १०० मिटर भित्रका उपयुक्त क्षेत्रहरु र उक्त राजमार्गमा पर्ने धनुकुटा नगरपालिका वडा नं. १४ गुठीटार बजार क्षेत्रमा दायाँबायाँ ३०० मिटर भित्रका क्षेत्रहरु