• Call Center: +977-01-5970041 (9 AM to 5 PM)

१. कर्मचारी सञ्चय कोषबाट घर-जग्गा धितो राखेर कुन कुन सापटी लिन पाईन्छ ? सापटीको हालको व्याजदर कति छ ?

 • घर सापटी (रु.४० लाख सम्मको सापटीमा व्याजदर ९.७५% र सो भन्दा माथि १०.२५%)
 • सरल चक्र कर्जा (व्याजदर १०.२५%)
 • घर मर्मत सापटी (व्याजदर ९.७५%)
 • शैक्षिक सापटी (व्याजदर ९.७५%)

 

२. सञ्चयकर्ताले सापटी प्राप्त गर्न जागिर अबधि कति पुगेको हुनुपर्छ ?  कति अवधि बाँकी भएको हुनु पर्छ ?

नियमित कोष कट्टी भएको एक वर्षपुगेमा र जागिर अबधि कम्तीमा दुई वर्ष बाँकी भएमा घर सापटी, शैक्षिक सापटी, घर मर्मत सापटी, सरल चक्र कर्जा पाईन्छ ।

 

३. कुनै एउटा सापटी लिएको छ भने अर्को सापटी पाईन्छ कि पाईदैन ?

सरलचक्र कर्जा लिएको भएमा अरु कुनै पनि सापटी पाईदैन तर घर सापटी, घर मर्मत सापटी र शैक्षिक सापटीको हकमा लिएको कर्जाको व्याज नियमित भएमा अरु कर्जा पाईन्छ । तर शैक्षिक सापटीको हकमा धितो फरक हुनुपर्छ ।

४. विशेष सापटी (८० % सापटी ) लिएको अवस्थामा अरु सापटी पाइन्छ कि पाईदैन ?

विशेष सापटीको सावाँ व्याज चुक्ता नगरेपनि अरु जुनसुकै सापटी लिन सकिन्छ तर अरु सापटी लिइसकेपछि सोको व्याज नतिरी विशेष सापटी लिन पाईदैन ।

 

५. कुन-कुन सापटी कति पाईन्छ ?

(क) घर सापटी

  • अधिकतम रु. १ करोड अथवा,
  • अधिकतम १५ वर्षो तलबमान अथवा,
  • घर जग्गाको कोषले गर्ने मुल्याङकन मध्ये जुन कम हुन्छ सो रकम पाईन्छ ।
   (तर जागिर अबधि १० वर्षभन्दा कम भएकालाई अधिकतम १२ वर्षो तलबमान मात्र हुन्छ ।)

(ख) घर मर्मत सापटी

  • घर सापटी नलिएको अवस्थामा
   • अधिकतम रु. २५ लाख
   • ५ वर्षो तलबमान
   • घर जग्गाको मूल्याङ्कन (कोषले गर्ने) मध्ये जुन कम हुन्छ सो पाईन्छ ।
  • घर सापटी बाँकी भएको अवस्थामा
   • अधिकतम रु. १२ लाख ५० हजार
   • २.५ वर्षो तलबमान
   • घर जग्गाको मुल्याङ्कन मध्ये जुनकम हुन्छ सो पाईन्छ ।

(ग) सरलचक्र कर्जा

  • अधिकतम रु. ३० लाख
  • १० वर्षो तलवमान
  • घर जग्गाको मूल्याङ्कन मध्ये जुन कम हुन्छ सो पाइन्छ ।

(घ) शैक्षिक कर्जा

  • देश भित्र अथवा बाहिर जहा पढेपनि ःद्यद्यक्रःम् गर्नेलाई अधिकतम रु. २५ लाख
  • MBBS/MD बाहेक अन्य विषयको हकमा नेपालमा पढ्दा अधिकतम रु. १० लाख र नेपाल बाहिर पढ्दा अधिकतम रु. २० लाख
  • पढ्दा कलेजले प्रमाणीत गरेको पर्ढाई खर्च र होस्टेल खर्च तथा धितो मुल्याङ्कन रकम मध्ये जुन कम हुन्छ सो रकममा नवढ्ने गरि माथि उल्लेखित रकम पाइन्छ ।

 

६. सापटी लिनकोलागि कति समय लाग्छ ?

सामान्यतया उपत्यका भित्रको धितोको हकमा दर्ता भए पश्चात २१ कार्य दिन लाग्छ ।

 

७. सापटी लिने प्रकृया के कस्तो हुन्छ ?

 • कोषबाटप्राप्त र्फम कार्यालयबाट प्रमाणित गर्राई आवश्यक कागजात सहित निवेदन दर्ता,
 • मुल्याङकनकर्ता बाट धितो रहने स्थानको निरीक्षण तथा नापजाँच,
 • कोषप्रतिनिधिबाट स्थलगत निरीक्षण,
 • टिप्पणी प्रकृया, कर्जा स्वीकृत
 • निरीक्षण पश्चात प्रकृया अघि बढ्दै फाइल सदर,
 • मालपोत कार्यालयमा रोक्का,
 • रोक्का भएपश्चात भोलिपल्ट भुक्तानी लिन सकिने,
 • तत्काल लिन अर्समर्थ भएमा १ वर्ष भित्रमा लिई सक्नुपर्ने ।

 

८. कति क्षेत्रफलसम्मको जग्गामा ऋण पाईन्छ ?

कम्तीमा साढे दुई आना सम्म (७९.४९ ब.मि.) जग्गा भएमा मात्र ऋण पाउन सकिन्छ ।

 

९. कुन कुन क्षेत्रको घर जग्गामा सापटी पाइन्छ ?

काठमाण्डौ उपत्यका भित्रका नगरपालिकाहरु र वनेपा धुलिखेल तथा पनौती नगर क्षेत्र भित्रको तोकिएको क्षेत्रका जग्गामा ठमेल स्थित कार्यालयबाट सापटी पाइन्छ र उपत्यका वाहिरको जग्गाको हकमा नजिकको कोषका शाखा कार्यालयमा सर्म्पर्क गर्नुहोला ।

 

१०. कुन कुन सापटीको लागि के-के कागजात चाहिन्छ ?

सबै सापटीको लागि आवश्यक कागजात

  • कोषबाट उपलब्ध हुने र्फम प्रमाणित गरेको ,
  • सञ्चयकर्ताको सञ्चयकोष परिचयपत्र र नागरिकताको प्रतिलिपि
  • धितो राखिने जग्गाको  लालपुर्जाको प्रतिलिपि
  • घरको नक्साको प्रमाणीत प्रतिलिपि (घर समेत राख्नु पर्नेमा)
  • घर निर्माण इजाजत -प्रतिलिपि (घर समेत राख्नु पर्नेमा)
  • चारकिल्ला खुलेको पत्र - सक्कल (तीनमहिना भित्रको)
  • ट्रेस र ब्लु प्रिन्टको सक्कल (तीनमहिना भित्रको)
  • चालु आर्थिक वर्षो तिरो तिरेको रसिद-प्रतिलिपि
  • तलबमान (बेसिक तलव र ग्रेड) र अनिवार्य अवकास मिति खुलेको पत्र
  • जग्गाधनिको नागरिकता -प्रतिलिपि
  • जग्गाधनि श्रीमान वा श्रीमती भएमा नाता प्रमाणितपत्र
  • घर समेत धितो रहने अन्य सापटीको लागि घर निर्माण सम्पन्न/आंशिक निर्माण सम्पन्न पत्र -प्रतिलिपि

घर खरिदमा थप

  • निर्माण सम्पन्न /आंशिकनिर्माण सम्पन्न पत्रको प्रतिलिपि
  • खरिद कर्ता र विक्रीकर्ता विचको सम्झौता पत्र -सक्कल

शैक्षिक सापटीको लागि थप

  • अध्ययन गर्दा लाग्ने खर्चको सम्पूर्ण विवरण र अध्ययन गर्ने तह खुलेको सहित कलेजको लेटरप्याडमा छापिएको विवरण - सक्कल
  • विद्यार्थीले गरेको कवुलियतनामा -सक्कल
  • हालसम्मको शैक्षिक प्रमाणपत्र (क्यारेक्टर र मार्कसिट) को प्रतिलिपि
  • विद्यार्थीको नागरिकता- प्रतिलिपि
  • विद्यार्थी, सञ्चयकर्ता र जग्गाधनि विचको नाता प्रमाणित
  • पासपोर्ट तथा भिसा लागेको प्रतिलिपि
  • भर्ना भएको खुल्ने कागजात प्रतिलिपि

 

११. घर खरिद प्रकृया कस्तो हुन्छ ?

 • किनबेच गर्ने बिच संझौता गरी सञ्चयकोषमा फाइल दर्ता कर्जा आवेदन
 • प्राविधिकबाट स्थलगतको निरीक्षण र नापजाँचगरी प्रतिवेदन पेश
 • क.स.कोष प्रतिनिधिबाट फिल्ड निरीक्षण
 • कोषबाट सापटी स्वीकृत भए पश्चात खरिदकर्ताको नाममा घर जग्गा पास
 • खरिदकर्ताको नाममा घर जग्गा आएपश्चात कोषबाट मालपोतमा रोक्का
 • रोक्का भएर आएको भोलीपल्ट बिक्रीकर्ताको नाममा चेक हस्तान्तरण ।

 

१२. अधिकृत वारेसनामा पाएको व्यक्तिबाट घर खरिद गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

मिल्छ तर घर खरिद पश्चात कोषबाट भूक्तानी लिन संबन्धित विक्रेता नै आवश्यक पर्छ ।

 

१३. धितो कस्को नाममा हुँदा ऋण पाईन्छ ?

श्रीमान, श्रीमती अथवा श्रीमान श्रीमतीको संयुक्त नाममा भएमा ऋण पाईन्छ ।

 

१४. घरजग्गाको स्वामित्व प्राप्त भएको कति समयपछि ऋण पाउन सकिन्छ ?

जग्गाको स्वामित्व

  • राजीनामा पास बाट आएकोमा १ वर्षँ अंशवण्डा बाट प्राप्त भएकोमा १ वर्षँ हालैको बकसपत्र बाट आएकोमा २ वर्षँ दाखिल खारेज, नामसारी तत्काल
  • अन्यको हकमा साधरणतया राजीनामा पासबाट आएको सरह

 

१५. धितो राख्ने घर जग्गामा बाटो अनिवार्य छ ?

 • हो, बाटो नभएको घर जग्गामा ऋण पाईदैन । घर निर्माण, खरिद र मर्मतकोे हकमा मोटर बाटो र जग्गामात्र धितो रहने शैक्षिक सापटी र सरलचक्र कर्जाको हकमा कम्तीमा १३ फिटको बाटो अनिवार्य छ ।
 • २०७२ असोज १ अघि नक्सा पास भएकोमा हालको मापदण्ड बमोजिम बाटो बिस्तार हुँदा घरलाई असर नपर्ने व्यहोराको स्थानिय निकायबाट प्रमाणित सक्कल पत्र ।

 

१६. सापटी कति अवधि सम्मको लागि पाईन्छ ?

(क) घर सापटी

  • अधिकतम २० वर्षवा
  • बाँकी नोकरी अवधि (जुन मिति पहिला आउछ सो सम्म)

(ख) घर मर्मत सापटी

  • अधिकतम १० वर्षँ बाँकी नोकरी अवधि (जुन मिति पहिला आउछ सो सम्म)

(ग) सरलचक्र कर्जा

  • अधिकतम ५ वर्ष
  • बाँकी नोकरी अबधि (जुन मिति पहिला आउछ सो सम्म)
  • नोकरी अबधि वाँकी भएमा थप नवीकरण पनि गर्न सकिने

(घ) शैक्षिक कर्जा

  • अधिकतम १५ वर्ष
  • बाँकी नोकरी अबधि (जुन मिति पहिला आउछ सो सम्म)

 

१७. घर सापटीको रकम कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ ?

 • पहिलो किस्ता कुल स्वीकृत रकमको ५०% सम्म ऋण स्वीकृत मितिले १ वर्षभित्र लिने गरी र बाँकी थप ३ किस्तासम्म लिन सकिन्छ ।
 • पहिलो किस्ता स्वीकृत भएको मितिले  दुई वर्ष भित्रमा सापटी लिइसक्नु पर्छ ।

 

१८. लिएको सापटीको भुक्तानी प्रकृया कस्तो हुन्छ ?

 • घर सापटी , घर मर्मत सापटी र शैक्षिक सापटीको हकमा पहिलो किस्ता लिएको दर्ुइवर्षभित्र  सम्पूर्ण  व्याज र २५% साँवा पनि घटाउन सकिन्छ । २५% भन्दा बढी साँवा घटाएमा १% अग्रिम भुक्तानी शुल्क लाग्छ । दुई वर्षपश्चात प्रत्येक ३/३ महिनामा -असोज, पुष चैत्र र असारमा ) नियमित किस्ता तिर्नुपर्छ । 
 • सरलचक्र कर्जाको हकमा प्रत्येक ३/३ महिनामा -असोज, पौष, चैत्र र असारमा) व्याज नियमीत गर्ने र आवश्यकता अनुसार सावा रकम तिर्ने र फेरी लिने गर्न पनि मिल्छ । स्वीकृत रकम जति भएपनि दुई वर्षभत्र लिएको अधिकतम सावाँ नै ऋणीले पाउन सक्ने अधिकतम सिमा रकम हो ।
 • सावाँ/व्याज/किस्ता रकम तल उल्लेखित कर्मचारी सञ्चय कोषको खातामा जम्मा गरी भौचर -कोष प्रति) कोषको नजिकको शाखा कार्यालयमा वा दाखिला भौचर scan गरी कोषको इमेल hloan@epfnepal.com.np मा पठाउन सकिन्छ । भौचरमा क.सं.कोष प.प.नं., ऋण नं., ऋणको प्रकार र फोन नं. अनिवार्य रुपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ
हिमालयन बैंक लि. ०१९०००२२९८०१०८
नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लि. ००४०१०१०२५४३७३
एभरेष्ट बैंक लि. ००१००१०५००००१८

News & Events