• Call Center: +977-01-5970041 (9 AM to 5 PM)
उद्देश्य :
आवासको ब्यवस्था गर्न
  • नयाँ घर निर्माण गर्न
  • घरको तला थप गर्न 
  • घर खरिद गर्न
 
योग्यता : 
एक बर्ष नियमित कोष कट्टी गरेका र उमेर वा पदावधिको आधारमा २ बर्षसेवा बाँकि रहेको 
 
सिमा : 
धितो मुल्याङ्कनमा नबढ्ने गरि बढिमा रु. १ करोड : 
  • १० बर्षभन्दा कम सेवा अवधि बाँकि भएका सञ्चयकर्ताको हकमा १२ बर्षको तलबमान 
  • १० बर्षभन्दा बढि सेवा अवधि बाँकि भएका सञ्चयकर्ताको हकमा १५ बर्षको तलबमान 
 
अवधि :
ग्रेश अवधि सहित अधिकतम २० बर्ष 
 
सापटी प्रवाह :
कम्तीमा २ किस्ता र घर निर्माणको हकमा कार्य प्रगतिको आधारमा अधिकतम ४ किस्ता, प्रथम किस्ता ५० प्रतिशत सम्म हुने, तर घर खरिदको हकमा एकमुष्ठ प्रदान गरिने ।
 
सापटी प्रवाह :
डि पी सी को कार्य सम्पन्न भए पछि मात्र प्रवाह हुने , एउटै धितोले खामे सम्म पती पत्नी दुबै जनाको तलबमानबाट सापटी दिन सकिने

Process

News & Events